Rook die zo dik is dat je soms niet meer zicht hebt dan vijftig meter: bosbranden hebben Borneo al wekenlang volledig in zijn greep en de kilometerslange rooksluiers zijn verstikkend.

Aanhoudende droogte in combinatie met aangestoken akkers zijn de oorzaak van deze branden. De ontbossing wordt verder bevorderd door de aanplant van palmolieplantages, die de verdroging verder vergroot. 

De combinatie van grootschalige boskap, verdroging van de bossen en de branden bedreigen de natuur in Indonesië. Een Nederlander op Kalimantan, het Indonesische deel van Borneo, heeft een oplossing om de grootschalige ontbossing tegen te gaan. 

Suikerpalm

Willie Smits werkt al 35 jaar in Indonesië aan manieren om duurzaam én economisch te kunnen leven. Volgens Smits kan een nieuw product Indonesië werkgelegenheid en nieuwe natuur opleveren. Het gaat om de suikerpalm, die suikersap levert waarvan je weer pure suiker en bio-ethanol kan maken. 

Het bijzondere van deze plant is dat die in combinatie met andere plantensoorten kan worden verbouwd en geteeld. Hierdoor komt er weer een gevarieerd bos terug op de verbrande vlaktes van Kalimantan. Een win-win-situatie voor de lokale bevolking en voor de natuur in Indonesië. Vanavond in EenVandaag een reportage over Willie Smits en zijn strijd tegen ontbossing op Kalimantan.