De Nederlandse overheid heeft exportrestricties overtreden bij het bevoorraden van Syrische rebellen. En doordat regels werden overtreden, had de Tweede Kamer geen idee wat er naar Syrië ging.

Uniformen, AK-47-vesten en pick-ups naar een land in oorlog sturen: dat mag geen enkel bedrijf. Maar de Nederlandse overheid deed het, in het geheim. Naar Syrië. Daarmee overtrad de overheid eigen exportregels.

Controle omzeild

Nederland gaf steun aan Syrische rebellen die tegen IS en Assad vochten. De Tweede Kamer werd daarover geïnformeerd, maar kreeg niet te horen dat het om pick-uptrucks en AK-47-vesten ging. De kamer werd voorgehouden dat het om niet-dodelijke goederen ging, zoals voertuigen en uniformen. Als er wel een exportvergunning was aangevraagd, dan had de Tweede Kamer begrepen waar het om ging.

Document wapenexport
Bron: EenVandaag

Toen er bij de grens vermoedens waren van wapensmokkel, werd de wet nogmaals omzeild, blijkt uit openbaar gemaakte documenten van het ministerie van Defensie. In plaats van een groot transport te gebruiken, werden de goederen verdeeld over kleinere transporten om de exportrestricties te vermijden. Willens en wetens loodste Nederland zo goederen Syrië in. Het document toont aan dat de regering is geïnformeerd dat er wel degelijk importrestricties waren.

Geert Jan Knoops heeft geen goed woord over voor de handelwijze van de Nederlandse overheid.

17.924 dollar voor salaris strijders

Uit de documenten blijkt ook dat Nederland rebellen cash heeft betaald. Er werd ruim 17.924 dollar overhandigd om achterstallig salaris van strijders te betalen. De betalingen en de goederenleveranties zijn in een kwaad daglicht komen te staan. Door Nederland gesteunde rebellen hebben zich schuldig gemaakt kidnapping, moord en verkrachting.

Advocaat Geert Jan Knoops verdedigde een bedrijf dat de exportregels overtrad. Het bedrijf werd zwaar gestraft. Hij noemt het omzeilen van exportregels door de Nederlandse staat 'hypocriet'.

'Alles in goed overleg'

Met Ministerie van Buitenlandse zaken weerlegd de kritiek met de volgende reactie:

"Het ministerie is nagegaan of de geleverde goederen vergunningplichtig waren. De geleverde goederen waren civiel en niet-vergunningplichtig volgens het EU-wapenexportbeleid. Er was bovendien een EU-verordening uit 2013 die expliciet toestemming gaf voor dit soort leveringen aan Syrische oppositie."

Verder laat het Ministerie weten dat er soms exportrestricties waren en dat die die inderdaad ontweken werden. Dat zou in goed overleg zijn gedaan met de autoriteiten.

"De 'restricties' die door EenVandaag worden aangehaald hadden te maken met fysieke omstandigheden aan de grens met Syrië, niet met wapenexportrestricties. Je moet daarbij denken aan grensovergangen die tijdelijk niet in gebruik waren. De berichtgeving daarover is derhalve onjuist."

Het cash geld dat de Syrische strijders hebben ontvangen, was bedoeld voor voedsel en reparaties aan het materieel. De hele reactie van het ministerie lees je hier.

Nederland omzeilde regels voor wapenexport naar Syrië

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat.