Dit jaar werkt Nederland veertig jaar samen met Duitsland en Denemarken aan de bescherming van de Waddenzee. De drie landen komen elke vier jaar bij elkaar om te praten over het unieke natuurgebied. In de week dat het weer zover is, brengen we een bezoek aan de Wadden.

De natuur-ministers van de drie landen komen in Leeuwarden bij elkaar om nieuwe afspraken te maken over ondermeer de visserij, de aanpak van afval en bescherming van vogels in het Waddengebied. Verslaggever Roos Oosterbaan spreekt de hele week mensen die hun tijd en energie opofferen om het Waddengebied te verbeteren. Ze voorzien de ministers graag van advies.

Aflevering 1

Mardik Leopold is marien bioloog op Texel. Daar wordt een kolonie sterns bedreigd door werkzaamheden aan de dijk. Leopold heeft nu de Vogelbescherming naar de rechter gestuurd om de werkzaamheden te stoppen. Dit moet doorgaan tot de vogels zijn uitgebroed.

Aflevering 2

In deze aflevering treft Roos Oosterbaan Nienke Dijkstra, die als eerste bij de politiek aanklopte met het verzoek iets aan de plastic soep in het Waddengebied te doen. Daarvoor had zich daar nog niemand over gebogen. Inmiddels staat het onderwerp op de agenda bij de ministers van Nederland, Duitsland en Denemarken. Zij praten er over tijdens hun overleg. 

Aflevering 3

De afspraken tussen Nederland, Denemarken en Duitsland zijn hard nodig, want het gaat helemaal niet goed met de Wadden, zo stelt de Waddenvereniging. Het aantal vissen is sterk afgenomen, steeds minder trekvogels doen het gebied aan en als het zo doorgaat verdwijnt een deel van de eilanden onder water door de stijgende zeespiegel en de zeebodemdaling. Een behoorlijke klus voor de nieuwe directeur van de Waddenvereniging: oud-Tweede Kamerlid voor de PvdA Lutz Jacobi. Het is aan haar om het tij te keren.

Aflevering 4

Kunstenaar Geurt Busser gaat iedere dag met zijn oude kotter het Wad op om het uitzicht met penseel vast te leggen op doek. Hij wil met zijn werk laten zien dat de Waddenzee meer betekent dan economisch gewin en toeristisch plezier.