In de wandelgangen wordt het al GPD-gate genoemd, analoog aan de inbraak/afluisteraffaire die de Amerikaanse president Nixon ten val bracht. Alex Brenninkmeijer, de Nationale ombudsman noemt het stiekum in de computers van de GPD meekijken een grove schending van ons grondrecht op persvrijheid. De nationale ombudsman overweegt,naast het strafrechterlijke onderzoek dat al loopt, een eigen onderzoek in te stellen.