Agenten met een posttraumatische stressstoornis (PTSS) moeten beter worden behandeld. Er moeten op dat gebied nog flink wat stappen worden genomen, erkent minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid).

Dat stelt minister Grapperhaus in een brief aan de Tweede kamer naar aanleiding van een eerdere uitzending van EenVandaag. Daaruit bleek onder meer dat honderden PTSS-patiënten woedend zijn over de wijze waarop de politie hen behandelt. Klachten worden niet serieus genomen en als uiteindelijk PTSS is erkend, belanden de agenten in eindeloze juridische procedures om schadevergoeding te krijgen. 

Lees hier de volledige brief:

Meer bewustwording van mentale risico’s

De minister benadrukt in zijn brief dat er de laatste jaren vorderingen zijn gemaakt, maar dat ook “moet worden erkend dat we er nog niet zijn”. Daarom moeten er nu stappen worden gezet om de agent te begeleiden richting zorg, in procedures en voortvarend te voorzien van een financiële compensatie.  De minister wil tien extra casemanagers aan te stellen, die moeten voorkomen dat mensen vastlopen in allerlei procedures.

Daarnaast constateert de minister dat er meer bewustwording moet komen binnen het korps over de mentale risico’s van het politiewerk. Hiervoor is een cultuurverandering nodig, zegt Grapperhaus. Leidinggevenden moeten meer alert zijn op het ontstaan van PTSS bij hun medewerkers. En ook de medewerkers moeten beter op elkaar letten. Daarom wil de minister ook bewustwordingscampagnes opzetten.

reactie
clock 18-06-2018 12:33

Reactie minister Ferd Grapperhaus: 

“Leidinggevenden krijgen training in het creëren van een veilige werkomgeving en in het voeren van het goede gesprek. Bij signalen van eventuele mentale problemen kan de leidinggevende dit aan de orde stellen, bespreekbaar maken en waar nodig tijdig maatregelen nemen. Alle leidinggevenden zijn of worden daarom getraind in vroegsignalering van psychosociale problemen bij hun medewerkers. Medewerkers zullen via campagnes bewust worden gemaakt van de eigen rol in het bewaken van hun fysieke en mentale gezondheid. Hierbij wordt ook aan medewerkers gevraagd om aandacht te hebben voor elkaar en aan de bel te trekken bij mogelijke gezondheidsproblemen van hun collega’s in het team.”