Vijf grote milieuorganisaties eisen dat minister Wiebes per direct stopt met de subsidie voor bijstook van biomassa in kolencentrales. Dat laten ze weten aan EenVandaag.

De eis betekent het einde voor de steun van de milieuorganisaties aan het energieakkoord uit 2013. Toen is door 47 organisaties afgesproken dat er windmolens op zee moeten worden gebouwd en dat in kolencentrales biomassa mag worden bijgestookt om de duurzame doelstellingen van het kabinet te halen. De biomassa moet uit duurzaam beheerde bossen komen, maar die belofte zijn de energieleveranciers niet nagekomen.

Milieuorganisaties eisen dat de bijstook van biomassa per direct wordt stopgezet.

'Schandalig dat energieleveranciers mogen blijven bijstoken'

Het is volgens Joris Thijssen, directeur van Greenpeace Nederland, 'schandalig dat energieleveranciers mogen blijven bijstoken, terwijl niet duidelijk is of het om duurzaam hout gaat.' De afgelopen jaren heeft het ministerie van Economische Zaken 11 miljard euro beschikbaar gesteld aan subsidies voor biomassa. Met dat geld wordt hout uit de Baltische Staten en Noord-Amerika naar Nederland verscheept om in kolencentrales verbrand te worden.

De milieuorganisaties hebben altijd een dubbel gevoel gehad bij de bijstook van biomassa, maar accepteerden het in 2013 onder strenge voorwaarden. "Onze handtekening staat. Maar we hebben ook gezegd: dan moeten jullie aantonen dat het duurzaam is. Daar hebben we 8 jaar met ze over doorgepraat. Maar nu blijkt dat het nog steeds niet duurzaam is zeggen we: de maat is vol, we stoppen ermee."

Lees ook

Draagvlak voor biomassa lijkt verdwenen

Hoogleraar Louise Vet is blij met de oproep van de milieuorganisaties: "Wat mij betreft hadden ze dit al eerder en nog feller moeten zeggen, want het was al vanaf het begin duidelijk dat dit een slecht idee is." Begin juli adviseerde de Sociaal Economische Raad (SER) het kabinet ook al om het gebruik van biomassa voor energieopwekking af te bouwen. Volgens de SER komt er bij de verbranding te veel CO2 en fijnstof vrij waardoor de luchtkwaliteit verslechtert.

Ook de twee kleine regeringspartijen D66 en ChristenUnie pleitten inmiddels voor afbouw van het gebruik van biomassa. Volgens Thijssen van Greenpeace zijn er genoeg alternatieven voor biomassa: we kunnen ons geld beter steken in windmolens, zonne-energie en het isoleren van huizen. Als Wiebes niet stopt met de miljardensubsidie voor biomassa, sluit Thijssen acties in de toekomst niet uit. "Op een gegeven moment is de maat vol en moet er worden ingegrepen."