Op Lesbos bij het vluchtelingenkamp Moria vond een demonstratie plaats tegen de opsluiting van vluchtelingen. Hannah Mollen van de Amsterdamse hulporganisatie Because We Carry was daarbij. Mollen trekt met asieladvocaten Wil Eikelboom en Flip Schüller over het eiland om onderzoek te doen. Ze zullen met veel mensen ontmoeten en de juridische situatie van de vluchtelingen bekijken.  

Verschillende hulporganisaties hebben uit protest alle werkzaamheden in Moria gestaakt. Volgens hen is het systeem inhumaan en zijn het geen opvangkampen, maar gevangenissen. In Moria worden sinds de vluchtelingendeal tussen de EU en Turkije nieuwe vluchtelingen opgevangen.

De VN vluchtelingenorganisatie UNHCR maakte als eerste bekend niet langer mee te werken aan deze opvang in 'detentiecentra'. De staking geldt niet alleen voor Moria, maar voor verschillende zogeheten ‘hotspots’ in Griekenland waar vluchtelingen heen worden gebracht sinds de deal tussen Turkije en de EU dit weekend in werking trad.

Artsen zonder Grenzen trok zich een dag later ook terug. “We hebben het zeer moeilijke besluit moeten nemen om ons werk in Moria te stoppen, omdat we anders zouden meewerken aan een systeem dat onrechtvaardig en onmenselijk is”, aldus landencoördinator Marie Elisabeth Ingres.

De derde hulporganisatie die uit protest de werkzaamheden staakt op de Griekse eilanden, is Save the Children. Volgens de Nederlandse voorzitter Pim Kraan is het vastzetten van kinderen en hun families in strijd met internationale verdragen. Save the Children wil daarom nu de Europese Unie voor de rechter slepen omdat die regels niet zou naleven.

Ook Oxfam Novib maakte bekend zich aan te sluiten bij de drie andere organisaties: “Het vastzetten van mensen die geen misdaad hebben gepleegd, en die hun leven hebben gewaagd om veiligheid te zoeken en een betere toekomst, is een belediging van de waarden die Europa in het verleden met zoveel passie heeft verdedigd.”

Because We Carry blijft doorgaan met de hulpverlening omdat de zorg hard nodig is. Oprichter Hannah Mollen was bij een demonstratie van de overgebleven vrijwilligers op Lesbos. Because we Carry laat weten: “Met trommels, spandoeken en luid gejoel laten wij hen binnen weten dat we er zijn en laten wij de EU weten dat wij zien dat zij de mensenrechten schenden.”

 

Minister Lilianne Ploumen van Ontwikkelingssamenwerking heeft gezegd in gesprek te gaan met de hulporganisaties die hun werkzaamheden hebben gestaakt, maar wijst er wel op dat de afspraken met Turkije moeten worden nagekomen. Deze afspraken houden in dat Turkije alle nieuwe immigranten terugneemt die illegaal aankomen op Griekse eilanden zoals Lesbos. Voor elke Syriër die door Turkije wordt opgenomen, neemt de EU één Syrische vluchteling terug.