Vier maanden geleden nog maar werd het melkquotum afgeschaft, maar wat voordelig voor de melkveehouders had moeten zijn is slecht uitgepakt: de melkprijs is ingestort.

Sinds het afschaffen van het melkquotum kunnen melkveehouders meer melk produceren. Ze hadden wel gerekend op een prijsdaling, maar de prijs is veel harder omlaag gegaan dan verwacht. De vraag naar melk stond toch al onder druk door verschillende factoren: de Russische boycot, verminderde vraag vanuit China en concurrentie vanuit de VS en Nieuw-Zeeland.

Eenderde komt in problemen

Het gevolg: Nederlands boeren komen nu in de knel. Sommigen hebben fors geïnvesteerd in nieuwe stallen, maar kunnen de leningen en rente niet terugbetalen. Volgens het Landbouw Economisch Instituut komt eenderde van de boeren in de financiële problemen als de melkprijs zo laag blijft.

In EenVandaag een gesprek met melkveehoudster Agnes van der Ven, bekend van tv-programma Boer Zoekt vrouw. Ze heeft een nieuwe stal laten bouwen, maar die staat niet vol. Nu maakt ze zich zorgen om de toekomst.

In de studio een gesprek met Sita van Keimpema, voorzitter van de branchevereniging Dutch Dairymen Board.

Boeren in onzekerheid vanwege melkquotum. Kijk een eerder item hieronder terug: