Een meerderheid (54%) zou zich graag in een referendum willen uitspreken over de vraag of Nederland in de EU moet blijven. Dit blijkt uit onderzoek van EenVandaag in de week van het Brexit referendum. Mocht zo’n referendum er komen dan zijn de ondervraagden verdeeld over een mogelijke Nexit. Net geen meerderheid, maar wel  bijna de helft (48%) vindt op dit moment dat Nederland de EU zou moeten verlaten. 45 procent vindt dat we lid moeten blijven. 

Het draagvlak voor een Nexit is het hoogst onder kiezers van de PVV (94%),  SP (58%), 50Plus (63%) en niet- stemmers. Zij zijn ook het meest voorstander van het houden van een referendum juist om zich tegen het EU-lidmaatschap te kunnen uitspreken.

Volgens de voorstanders van een Nexit kost de EU ons veel te veel geld en kunnen we beter baas in eigen land zijn. De achterban de meeste andere partijen is in meerderheid voor lid blijven van de EU: PvdA (68%), CDA (68%),  D66 (85%), GroenLinks (82%) ChristenUnie (61%). VVD-stemmers zijn verdeeld: 47 procent is voor lid blijven en 45 procent wil uit de EU.

Van 43 procent van de ondervraagden hoeft Nederland geen referendum te houden.

Volgens de referendumwet is een referendum over een Nexit nu nog niet mogelijk, want die geldt alleen voor nieuw aangenomen wetten en verdragen. De referendumwet zou dus eerst aangepast moeten worden.

Nederland scoort hoog

EenVandaag vergeleek de uitslag met een groot internationaal onderzoek van Ipsos Mori

Hierin werd in acht andere Europese landen het draagvlak voor een EU- referendum gepeild en de vraag gesteld in hoeverre mensen in deze landen uit de EU zouden willen. 

In geen enkel land is een meerderheid voor uittreden. Maar Nederland scoort met 48 procent die uit de EU wil het hoogst, samen met Italië. Ook in Frankrijk en Zweden is het draagvlak voor vertrekken relatief hoog. In Oosteuropese landen als Hongarije (29%) en Polen (22%) is het laag, evenals in Spanje (26%). 

Brexit?

In het onderzoek werd ook gevraagd hoe de deelnemers tegen een eventuele Brexit aankijken. Net zoals in Engeland is hierover verdeeldheid. De meeste deelnemers (50 procent) zien het liefst dat het Verenigd Koninkrijk lid blijft van de EU. Zij denken dat dit economisch beter is voor Europa én voor Nederland.

Ook vrezen ze dat er meer landen zullen vertrekken als er één schaap over de dam is. Een groep van 37 procent is voorstander van een Brexit. Zij vinden het juist goed als Engeland er uit gaat, want dan wordt het voor Nederland ook gemakkelijker om uit te treden. 

Britse peilingen

De peilingen in het Verenigd Koninkrijk geven al maanden een verdeeld beeld te zien. Afhankelijk van wie er peilt en wanneer staat het blijven- of het vertrekken- kamp op winst. De toonaangevende Engelse onderzoeker Matt Singh combineerde al deze peilingen met elkaar en dat levert de onderstaande grafiek op. 

 

Aan het EenVandaag-onderzoek deden 27.000 mensen mee. Het onderzoek werd deels uitgevoerd voor de moord op parlementslid Jo Cox en deels erna. Dit lijkt niet veel invloed op de uitslagen gehad te hebben, want de uitkomsten er voor en er na liggen vrijwel gelijk.

Over het onderzoek 

Aan het onderzoek deden 27.000  leden van het EenVandaag Opiniepanel mee.

Het onderzoek vond plaats van 10 tot en met 20 juni 2016. 

Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012.

Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 50 tot 60 procent van de panelleden. 

De software is van Vision Critical. 

Waarom zou jij wel of niet Nederland uit Europa willen zien?

Op Radio EenVandaag kijken we elke dag naar het gesprek van de dag. Lammert de Bruin bespreekt de reacties van luisteraars. Wil je ook reageren? U kunt reageren via de Radio 1 app, via het mailformulier op eenvandaag.nl óf twitter mee met #sportzomer.

Download