Albert Heringa moet niet gestraft worden voor de hulp die hij aan zijn moeder heeft geboden bij haar zelfdoding. Dit vindt 58 procent van de deelnemers aan een onderzoek van EenVandaag over hulp bij euthanasie.

Vandaag start een rechtszaak tegen Heringa, omdat zijn actie volgens de wet strafbaar is. Onder 55-plussers is de steun voor Heringa nog hoger: tweederde (67%) vindt dat hij geen straf verdient. Aan het onderzoek deden 28.000 mensen mee.

Volgens de ondervraagden handelde Heringa uit liefde voor zijn 99- jarige moeder. De hoogbejaarde leeftijd van de moeder en het feit dat zij zelf duidelijk aangaf dat ze niet meer verder wilde leven is voor hen ook een belangrijk argument. ‘Ik hoop dat als mijn tijd erop zit, er ook iemand zo humaan voor mij is, legaal of illegaal. Uitzichtloos lijden mag je niemand aan doen', aldus een deelnemer.

Ruim een kwart van deelnemers (28%) is van mening dat Heringa wel gestraft moet worden. Zij benadrukken dat alleen een arts een reële afweging kan maken en dat Heringa de wet overtreedt.

Wetgeving verruimen

Heringa leverde zijn hoogbejaarde moeder op haar eigen verzoek pillen met een dodelijk middel. Moeder nam de pillen zelf in en overleed hierna. Bij de zaak Heringa is geen arts betrokken. Volgens de Nederlandse euthanasiewet mag alleen een arts onder strikte voorwaarden meewerken aan levensbeëindiging. Hulp bij zelfdoding door een familielid of een naaste is in alle gevallen verboden. Driekwart van de ondervraagden  zou de wetgeving op dit punt wel wat willen verruimen: driekwart (72%) vindt dat hulp bij zelfdoding door een naaste niet in alle gevallen strafbaar hoeft te zijn. Eén op de vijf (20%) vindt dat dergelijke hulp altijd bestraft moet worden. 

In het onderzoek werd ook de vraag voorgelegd of mensen zelf in bepaalde situaties hulp zouden willen ontvangen om hun leven te beëindigen. In het geval dat het leven geen betekenis meer zou hebben zegt 43 procent hierop ‘ja’.

over dit onderzoek
clock 03-09-2013 02:00

Aan het onderzoek deden 28.000 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 22 juli t/m 1 augustus 2013. Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012.Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 60 tot 70 procent van de panelleden.

Reacties

Hieronder kunt u een selectie uit de reacties van de deelnemers aan het onderzoek lezen. Vinden zij dat Heringa (H.) gestraft moet worden of niet en waarom? En wat hebben zij zelf meegemaakt?

Het was duidelijk dat de moeder geheel helder van geest, klaar was met het leven. Niemand wilde haar helpen met op een goede manier dood te gaan. Ik ben er niet voor, dat familieleden helpen, maar als niemand anders dat doet, dan gaat waarschijnlijk noodgedwongen familie helpen. Er moet dus betere wetgeving komen.

Natuurlijk moet H. niet gestraft worden. Hij zou eerder gestraft moeten worden als hij z'n moeder niet had geholpen.

Dat de moeder dood wil en dat iemand haar daarbij helpt, prima. Maar H. had tenminste een arts moeten betrekken bij de bespreking, besluitvorming en uitvoering, om alle schijn van eigenbelang te vermijden. Is hij een goeierd of aasde hij op de erfenis? In dit geval is m.i. niet zorgvuldig gehandeld, strafrechtelijk onderzoek en, afhankelijk van de bevindingen, veroordeling moet volgen.

Was met grootmoeder tientallen jaren geleden al in een vergelijkbare situatie. Ik bezorgde (de) pillen, zij nam ze in. Meneer H. is een zeer moedig en humaan mens, die beloond zou moeten worden voor zijn genereuze daad. Straf is gewoon ridicuul en volledig uit de tijd.

H valt onder de wildgroei, dat mag niet. Maar als die mevrouw echt niet meer wil leven dan moeten daar dus die gespecialiseerde artsen voor komen, die kunnen en willen helpen. En dat moet wel makkelijker worden.

Heb zelf deze situatie meegmaakt. Durfde niet de pillen te verstrekken i.v.m. Strafvervolging.

Natuurlijk moet hij niet gestraft worden. Hij helpt slechts zijn moeder die een uitdrukkelijke doodswens heeft. Het is daarmee een daad van liefde en zeker niet makkelijk. Hij verdient groot respect en geen straf.

Hoewel in eerste instantie het een daad vanuit liefde lijkt, kan het ook een andere grondslag hebben, dit zou door een arts moeten zijn gechecked, door het buiten ,medeweten van de arts te organiseren heeft H onduidelijkheid geschapen en moet dit m.i. juridisch getoetst worden.

Ik ken de heer Heringa ik zou het ook gedaan hebben zelf heb ik voor mijn eigen moeder Ze smeekte mij in een zeer elledige toestand geef me een spuitje artsen waren de baas over mijn moeder. inhoud van haar darmen kwamen haar mond uit toen pas vonden artsen dat het niet meer met leven verenigbaar was.

De wet schiet hier tekort. H.'s optreden hier zou niet illegaal moeten zijn. De wet had moeten voorzien voor zijn moeder. Omdat dit echter niet gebeurde, is het geheel begrijpelijk dat H. dan maar zelf actie ondernam. Het zal vast lastig voor H. geweest zijn, hem/haar nodeloos straffen is zout in wonden smeren.

H. had een arts moeten inschakelen. Door ook nog zijn eigen middelen te gebruiken nam H. bovendien een onaanvaardbaar risico, dat het hopeloos mis was gegaan, zodat moeder nog meer had geleden. Als ik het wel heb, ging deze casus over die zoon, die ook nog eens zijn moeder verder alleen liet met het slikken van de absurd hoge hoeveelheid pillen. Een afschuwelijke, absoluut onaanvaarbare kwestie.

Mijn levenslustige schoonvader die 77 is zonder fin problemen, heeft me enkele jaren geleden gevraagd of ik niet aan 'de pil van Drion' voor hem zou kunnen komen. Wat zegt dat over deze maatschappij?

Hij  had e.e.a. moeten vastleggen. Verder alleen respect voor hem.

Voor mijn moeder had ik graag hetzelde gedaan, alleen kon zij niet meer zelf beslissen en had nooit iets op papier gezet.

Heb tijdens het vreselijke ziekbed van mijn vader (hij werd 62) echt wel eens gedacht: Ik druk een kussen op je hoofd, ik ben drager van dezelfde ziekte en zal mijn aftakeling ook niet afwachten.

Ik ken H. persoonlijk goed. Ik weet zeker dat hij volledig oprecht gehandeld heeft uit naastenliefde voor zijn moeder.

Wij hadden mijn moeder ook willen helpen als het niet strafbaar was geweest. Nu heeft het veel te lang geduurd. Elke dag was voor mijn moeder een gevecht om door te moeten leven. Als er geen toestemming voor euthanasie was gekomen dan weet ik niet wat wij gedaan zouden hebben. H verdient een lintje.

Morgen ga ik trouwens het hele pakket formulieren invullen voor mijn levenseinde, met hulp van de NVVE, dat spreekuur loopt storm!

Dat is een taak van God niet van de mens.

Terecht. Mijn moeder was 95 en verloor steeds meer van haar krachten. Was geestelijk volledig bij. Zij had graag de pil van Drion gehad. Nu heeft zij haar medicatie niet meer ingenomen, waardoor zij uiteindelijk met zuurstofgebrek in het bloed te maken kreeg. Toen moest zij naar het ziekenhuis. Gelukkig kreeg zij morfine toegediend om rustig in te slapen.

Wellicht had H. een geldelijk belang bij het overlijden van zijn moeder: misschien liet zij een riante erfenis na. Dit soort handelen moet met groot wantrouwen worden bekeken.

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.