De overheid heeft jarenlang geprobeerd de sociale huursector zo klein mogelijk te maken. Daardoor zijn wijken met veel sociale huurwoningen hard achteruit gegaan, concludeert onderzoeksbureau RIGO.

"De achterstandswijken zijn terug", zegt Marnix Norder, voorzitter van de Aedes Vereniging van Woningcorporaties. "Woningcorporaties en gemeenten zien het, bewoners merken het. Elke dag. De tweedeling neemt toe."

‘Het cement van de wijk verdwijnt’

"Mensen met allerlei persoonlijke problemen blijven achter in wijken terwijl gezinnen vertrekken", gaat de voorzitter verder. "Het cement van de wijk verdwijnt, meer kwetsbare huurders komen ervoor in de plaats." Onverbloemd vat Norder het rapport samen dat in opdracht van zijn vereniging is geschreven.

Onderzoeksbureau RIGO deed onderzoek naar de achterstandswijken. Het resultaat is bedroevend. De problemen in deze wijken stapelen zich op, de overlast neemt toe, de huurders zijn arm, velen hebben psychische problemen en van een florissante toekomst is al helemaal geen sprake.

Iedereen die het zich kan veroorloven trekt weg

"Er zijn flatportieken waar nog maar één autochtoon gezin woont. De rest komt van elders. Culturen botsen, respect voor elkaar is er niet altijd", zegt Roderik Wijman. Hij is verbonden aan de woningcorporatie Bo-Ex in Utrecht, die een groot aantal woningen beheert in de Utrechtse wijk Overvecht. Om het cement in de wijk weer een beetje terug te brengen heeft de corporatie met de gemeente een project bedacht: 'Straatwijs'.

Medewerkers van de woningcorporatie gaan langs de deuren om problemen in kaart te brengen, om de mensen erbij te betrekken. Het is immers belangrijk dat mensen zich onderdeel voelen van een gemeenschap. Door je onderdeel te voelen, voel je je ook verantwoordelijk. Dat is een wezenlijke stap op weg naar een beter leefklimaat, denkt Wijman.

Meer variatie in sociale huurwoningen

Dat het slecht gesteld is met het leefklimaat is overduidelijk. Volgens het onderzoeksbureau RIGO is dat te wijten aan een verkeerd overheidsbeleid. Jarenlang is dat erop gericht geweest de sociale huursector zo klein mogelijk te maken en te beperken tot de laagste inkomens. Tevens is het aantal plekken in zorgcomplexen en GGZ-instellingen sterk gedaald. Mensen met psychische problemen blijven dus -noodgedwongen - op zichzelf wonen. En juist deze mensen met een kleine beurs zijn aangewezen op de goedkoopste sociale huurwoningen.

"Tachtig procent van alle woningen is sociale huur in de buurt waar ik werk en dat heeft bepaalde gevolgen", vertelt Roderik Wijman. Er komen heel veel mensen met problemen binnen en mensen die hun leven weer op de rails krijgen die stromen door naar andere wijken en wat er voor terugkomt zijn wederom probleemgezinnen. Je ontwikkelt een neerwaartse spiraal. Je ziet meer verwarde mensen in de buurt."

Verbeteringen voor achterstandwijken

Aedes wil dat de overheid ingrijpt. De begeleiding van kwetsbare bewoners door gemeenten en zorginstanties moet intensiever en beter. Tevens wil de vereniging dat er meer verschillende prijsklassen komen in de huur- en koopwoningen. Op deze manier krijg je een minder eenzijdige instroom van kwetsbare bewoners en daarmee een meer gevarieerde samenstelling van de buurt.

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.