De advocaten van de in Nederland gedetineerde Turkse Koerd Hüseyin Baybasin spannen een kort geding aan tegen de hoogste ambtenaar van Justitie, secretaris generaal Joris D. Ze zijn woedend over een bezoek van hem aan de Penitentiaire Inrichting Midden Holland in Alphen aan de Rijn.

Dat bezoek bracht hij op donderdag 12 april 2007. Advocaat Pieter Bakker-Schut in EénVandaag: "Dat kan niet, dat is volstrekt onaanvaardbaar, dat de hoogste man op justitie, tegen wie een aanklacht is ingediend, dat die zelf persoonlijk zich gaat bezighouden met de detentiesituatie van onze client, dat is natuurlijk onbestaanbaar!" Met het kort geding willen de advocaten bereiken dat de secretaris generaal zich niet meer in directe of indirecte zin bemoeit met de zaak Baybasin. Klik hier om direct een mail te sturen met informatie of commentaar over deze zaak. Fred Teeven, woordvoerder Justitie van de VVD, zal de minister om opheldering vragen over het bezoek van de secretaris generaal aan de Penitentiaire Inrichting Midden Holland in Alphen aan de Rijn. Eerder al stelden de PVV en de SP vragen over de ophef rond secretaris generaal van Justitie.De kamervragen die Fred Teeven aan de minister stelt kunt u hier downloaden. Op 2 april jongstleden doen de advocaten Bakker-Schut en Van der Plas namens hun client Baybasin aangifte tegen Joris D. Er wordt aangifte gedaan wegens "pedofilie, meermaals gepleegd sinds ten minste 1990 in Turkije en andere landen, uitlokking resp. (mede)plegen van opzettelijke en wederrechtelijke vrijheidsberoving en deelneming aan een criminele organisatie." Naar aanleiding van deze aangifte start de Rijksrecherche een oriënterend onderzoek, zo laat minister van Justitie Hirsch Ballin weten in antwoord op kamervragen. Voorlopig neemt de minister geen maatregelen tegen zijn secretaris generaal en wacht hij de uitkomst van het Rijksrechercheonderzoek af. Op 12 april, nog geen anderhalve week na de aangifte van Baybasin en de aankondiging van een oriënterend Rijksrechercheonderzoek, heeft de secretaris generaal een bezoek gebracht aan de Penitentiaire Inrichting Midden Holland in Alphen aan de Rijn. Baybasin, die de aangifte tegen de secretaris generaal deed, zit hier gedetineerd. Het ministerie van Justitie en de Dienst Justitiële Inrichtingen laat aan EénVandaag weten dat het bezoek al maanden gepland zou staan. Het bezoek zou na 17.00 uur 's middags hebben plaatsgevonden, aldus Anne-Marie Stordiau, directeur voorlichting van het Ministerie van Justitie.Vanwege het hoge ambtelijke bezoek van Joris D, moest Baybasin enige uren achter de deur. De advocaten van Baybasin bestempelen dit bezoek als machtsmisbruik en intimidatie.