Khadija Arib eindigde in 2016 op plek vier in de lijst. Dit jaar maakt ze opnieuw kans op de titel Politicus van het jaar, vooral omdat ze er als Kamervoorzitter in slaagt om ‘boven het veelal populistische geluid in de Kamer te staan’ en ‘is opgewassen tegen de verruwing van het debat.’ Ze blijft volgens de deelnemers beheerst en beschaafd, en is niet bang de confrontatie aan te gaan, ongeacht met wie. Arib is in 2017 herkozen als Kamervoorzitter, ook dat is noemenswaardig voor veel mensen.