Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat kroonprins Willem Alexander stopt als commissaris bij de Nederlandse Bank. Dat zeggen woordvoerders van PvdA, SP, VVD en GroenLinks vanavond in EenVandaag. Ze reageren op het feit dat de kroonprins zitting heeft in de Raad van Commissarissen van De Nederlandse Bank. De DNB komt sinds de kredietcrisis steeds meer onder vuur te liggen.

De kamerleden denken dat na de directie van de DNB ook de rol van de commissarissen bij de bank ter discussie komt te staan. “Ik denk dat het kabinet er wijs aan doet hem niet in deze positie te brengen”, aldus PvdA-er Tang in EenVandaag. “Een hele onwenselijke situatie” , vindt de SP-er Irrgang, die ook al een advies klaar heeft: “het best is dat hij er uit gaat”. Ook de VVD en Groenlinks vinden het niet verstandig dat de kroonprins lid is van de RvC van de Nederlandse Bank. Weekers (VVD): “Deze specifieke toezichtbevoegdheid past niet bij zijn status als lid van het Koningshuis”. Vendrik (GroenLinks): “Een aspirant koning moet buiten dat soort posities worden gehouden”.

De parlementariërs zien verder problemen bij een parlementair onderzoek naar het functioneren van De Nederlandse Bank. Als besloten wordt om de commissarissen te horen, ontstaat er een probleem rond de ministeriele verantwoordelijkheid.

De kroonprins is sinds 1998 lid van de Raad van Comissarissen van DNB. Hij krijgt er 23.000 euro per jaar voor. De Comissarissen beschikken over een aantal belangrijke bevoegdheden, zoals goedkeuring van de jaarverantwoording, de begroting en de goedkeuring van bepaalde directie-besluiten. In het verleden was ook Prins Claus lid van de Raad van Commissarissen.

Reactie RVD

De Prins van Oranje heeft, mede in het kader van de voorbereiding op zijn toekomstige taak, een aantal nationale en internationale functies. Zo heeft hij onder meer zitting in de Raad van State en is hij voorzitter van de VN-adviseursgroep Water en Sanitatie. Ook is hij lid van de Raad van Commissarissen van DNB. De RvC is niet verantwoordelijk voor de taken die DNB uitvoert inzake het toezicht op de Nederlandse financiële sector en ook niet inzake het monetaire beleid. De RvC ziet wel toe op het beheer binnen DNB. Dit betreft zaken als de vaststelling van de jaarrekening en goedkeuring van de begroting.

Reactie De Nederlandsche Bank

DNB sluit zich aan bij de reactie van de Rijksvoorlichtingsdienst. En stelt dat DNB het niet eens is met bepaalde opvattingen over het DNB-optreden inzake IceSave. DNB stelt hierover momenteel een brief op gericht aan de minister van Financiën.