Een netwerk van vluchtelingen uit Syrië en Irak is via sociale media op zoek naar oorlogsmisdadigers die samen met de vele asielzoekers in Europa belanden. Om mensen te signaleren die bijvoorbeeld actief hebben deelgenomen aan de oorlog in Syrië, verspreiden ze hun foto's via sociale media zoals Facebook en Twitter. De meeste leden van terreurorganisaties zouden zich in ons land, Duitsland, Finland en Oostenrijk bevinden.

De vluchtelingen die jacht maken op oorlogsmisdadigers staan in contact met mensenrechtenactivisten in hun land van herkomst en verzamelen zo informatie over verdachte vluchtelingen.

Salem Kurdi vluchtte zestien jaar geleden uit Syrië en spoort nu oorlogsmisdadigers op uit zijn land. Volgens Kurdi gaat het dan vooral om soldaten die gestreden hebben voor president Assad en leden van milities die in Europa minder bekend zijn, maar die zich wel schuldig gemaakt hebben aan oorlogsmisdaden.

De bedoeling is de overheden van de verschillende lidstaten te waarschuwen door bijvoorbeeld foto's van de betrokken personen in militair ornaat op Facebook te posten. Daarnaast verschijnt dan een foto van de locatie in Europa waar de verdachte zich bevindt.

EenVandaag sprak met Rob van Lint, directeur van de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND), de instantie die verantwoordelijk is voor de asielprocedure. Van Lint vertelt wat de IND doet om mogelijke oorlogsmisdadigers eruit te pikken.