'Stop zinloze roep om uit te geven’, zegt Halbe Zijlstra, VVD-fractievoorzitter, deze ochtend in De Telegraaf. Dat is opvallend omdat hij daarmee doelt op uitspraken van leden van de coalitie VVD-PvdA. 

Zowel premier Rutte (VVD) als PvdA-minister Dijsselboem en fractieleider Samsom riepen de bevolking op om vooral het geld te laten rollen. Zijlstra verwacht eerder dat het kabinet zelf actie onderneemt om de crisis te bestrijden door te bezuinigen en te sleutelen aan schenkbelasting.