Veel Nederlanders hebben geen flauw idee wat er met Pinksteren gevierd wordt. Volgens verschillende onderzoeken zou zeker de helft van de bevolking niet weten dat we dan de uitstorting van de Heilige Geest herdenken. Radio 1-presentator Kees Boonman wijst met de beschuldigende vinger naar het onderwijs: "Het onderwijs is blijkbaar zo slecht dat leerlingen de betekenis van religieuze feesten niet meer wordt bijgebracht." Maar klopt zijn uitspraak wel?

De Stichting Leerplanontwikkeling stelt in opdracht van de overheid jaarlijks bepaalde leerdoelen vast. Op basis daarvan wordt het lesprogramma opgesteld. Jeroen Bron is leerdoelontwikkelaar bij de stichting, en volgens hem staan geestelijke stromingen wel degelijk in de kerndoelen vermeld, zowel voor het voortgezet als het basisonderwijs: "Een onderdeel daarvan is de eigenschappen van die stromingen. Daar vallen religieuze feestdagen ook onder."

'Aandacht voor Kerst neemt toe'

Scholen zouden dus wel aandacht moeten schenken aan de achtergrond van religieuze feestdagen. Maar doen ze dat ook? "Binnen openbare scholen gebeurt dat zeker", zegt Hans Teegelbeckers, van de branchevereniging van openbare scholen (VOS/ABB). Wel geeft hij toe dat Pinksteren een ondergeschoven kindje is: "De afgelopen tien jaar is de aandacht voor met name het kerst- en lijdensverhaal enorm toegenomen."

Ook op de vrije scholen maakt de achtergrond van religieuze feesten deel uit van het lesprogramma. Dat vertelt Tristan van der Linde, van de Vereniging van Vrije Scholen: "Op de Vrije scholen vieren wij jaarfeesten. Christelijke feestdagen maken daar onderdeel van uit. Wij besteden daarbij veel aandacht aan de natuur en het ritme van de feesten, maar zeker ook aan die religieuze aspecten. Sterker nog, wij informeren niet alleen leerlingen, maar ook ouders daarover."

Feit of fictie?

De betekenis van religieuze feesten staat als onderwerp in het curriculum en zou dus overal moeten worden bijgebracht. Hoe dat in de praktijk gebeurt, verschilt waarschijnlijk per school, maar de uitspraak van Kees Boonman is fictie.