Minister Jet Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)  zwengelde dit weekend een gevoelige emancipatiediscussie aan: 'Te veel vrouwen teren op hun man', stelt Bussemaker. ' Veel gehuwde, niet-werkende vrouwen lijken zich niet te realiseren dat, als het inkomen van hun man wegvalt, het gezin niets heeft om op terug te vallen.'

In een nieuwe emancipatienota schrijft ze: 'Het gebeurt nu nog te vaak dat de onderwijsprestaties en het onderwijsniveau van vrouwen niet worden vertaald naar beroeps- en carrièrekeuzes.'

De opmerking van Bussemaker lokt veel reacties los. Katholiek Nieuwsblad-redacteur Henk Strijkers schreef in die krant een veelbesproken commentaar: 'Moeders zorgen voor kinderen. Vader zorgen ervoor dat moeders voor kinderen kunnen zorgen. Dat is de gouden regel van elke gezond gezin en elke gezonde samenleving.'

EenVandaag gaat naar de Libelle zomerweek om de lezeressen van 's lands bestgelezen vrouwenblad te vragen wat zij vinden van deze discussie. Verder ook een reactie van minister Bussemaker.