De onrust binnen de PvdA-achterban neemt toe. Onder leiding van oud–minister Jan Pronk praat een groep bezorgde PvdA-ers achter de schermen over een beweging die van de PvdA weer een sociaal-democratische partij moet maken.

Onder de naam ‘Open Links’ organiseert het gezelschap, onder wie enkele voormalige Tweede Kamerleden, zogenaamde ‘huiskamerbijeenkomsten’. Het uiteindelijke doel is volgens Jan Pronk “een koersverandering van binnenuit.”

Onvrede met koers

De ongeruste PvdA-ers kunnen zich niet langer vinden in de huidige koers van de partij. Ze vinden dat de PvdA in het kabinet met de VVD onherkenbaar is, te rechts en niet meer trouw aan de sociaal-democratische idealen. De groep is inmiddels één keer bijeen gekomen; twee nieuwe bijeenkomsten zijn gepland.

Volgens oud-minister Pronk zou het initiatief kunnen uitmonden in een beweging zoals ‘Nieuw Links’ dat was in de jaren zeventig. Ook toen werd binnen de PvdA geageerd tegen de onduidelijke koers van de partij.

Groot verlies

De PvdA staat er niet goed voor. De laatste gemeenteraadsverkiezingen verliepen desastreus voor de partij. De PvdA verloor fors en raakte bolwerken als Amsterdam en Groningen kwijt. In de laatste opiniepeilingen staat de partij op 11 zetels: historisch laag.

Excuses

De grote nederlaag was voor PvdA-leider Diederik Samsom aanleiding om een excuusmail  te schrijven aan de lokale afdelingen. 'Een welgemeend excuus aan jullie allemaal, want ik weet hoe hard jullie je best hebben gedaan om de PvdA aan een goed resultaat te helpen', schrijft Samsom. 

In EenVandaag een gesprek met Pronk over zijn initiatief. Ook spreken we met PvdA-leider Diederik Samsom over de onvrede in het land. Verder een gesprek met de langst zittende PvdA-wethouder: Co van Schaik bekleedt al 34 jaar dat ambt in het Zeeuwse Terneuzen. Hij is ook na de excuusmail nog zeer kritisch en vindt dat Samsom en partijvoorzitter Spekman moeten opstappen.

Onderzoek

EenVandaag peilde vorige week hoe PvdA-leden denken over Diederik Samsom na de verkiezingsnederlaag. Eén op de vijf (20%) vindt dat de partijleider moet opstappen als politiek leider van de PvdA, naar aanleiding van de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen. Lees hier meer over dit onderzoek.

Lees ook