Over een paar decennia moet Nederland van het aardgas af zijn. Om dat doel te behalen worden er massaal biomassacentrales gebouwd. De meningen verschillen over de vraag hoe vervuilend zo'n centrale is.

In 2015 was 60 procent van alle duurzame energie in Nederland afkomstig van biomassacentrales. Volgens Nuon is er dan ook niets mis met de uitstoot van hun nieuwste centrale in Diemen. Deze zou zelfs minder fijnstof uitstoten dan één houtkachel die 100 uur per jaar brandt, zo staat beschreven op hun site. Maar klopt het ook?

Filter voor rookgassen

Jaap Koppejan is directeur van Bioforte, een bedrijf wat biomassacentrales bouwt. Hij deelt dezelfde mening als de Nuon. "Door een filter wat de rookgassen reinigt wordt de stof eruit gehaald, deze technologie is bewezen."

Milieuactivist Johan Vollenbroek is het niet met hem eens. "Uit de aanvraag voor de biomassacentrale komen verschillende soorten fijnstof naar voren. Als je al deze stoffen bij elkaar optelt en doorberekent, dan kom je uit op 300.000 kilogram fijnstof per jaar. Dat is verschrikkelijk veel meer dan een houtkachel."

Lees ook

De cijfers

Wat zeggen de cijfers? Uit een rapport van TNO uit 2016 blijkt dat een houtkachel tussen de 0,1 gram en 30 gram fijnstof per kilo hout uitstoot. Volgens Martien Visser, docent Energietransitie aan de Hanzehogeschool, komt dit grote verschil in uitstoot doordat er veel verschillende soorten van zijn. Ook ligt het er maar aan of het hout nat of droog is. "Nat hout stoot veel meer fijnstof uit dan pellets hout. Als je in de buurt een houtkachel ruikt dan betekent dat dat er gestookt wordt met nat hout", zo legt hij uit.

Het is niet alleen moeilijk om te zeggen wat een houtkachel precies uitstoot, hetzelfde geldt voor een biomassacentrale. Harald Wijchgel van het RIVM: "Het is in theorie mogelijk dat een biomassacentrale minder fijnstof uitstoot dan één houtkachel. Het is alleen in de praktijk ook nog nooit voorgekomen."

Niet te controleren

De uitspraak van Nuon is dus niet te controleren. Dat kan ten eerste niet omdat de biomassacentrale in Diemen nog niet produceert, waardoor niet vast te stellen is hoeveel fijnstof deze gaat uitstoten. Ten tweede omdat er een enorm groot verschil zit tussen de hoeveelheid fijnstof die een houtkachel kan uitstoten.

Feit of Fictie: Is de uitstoot van een biomassacentrale gelijk aan die van een houtkachel?