De overheid, de Verenigde Naties en hulporganisaties hadden de hongersnood kunnen zien aankomen. Toch kwam de voedselvoorziening zo langzaam op gang dat naar schatting 3,6 miljoen kinderen en volwassenen honger lijden in het Westafrikaanse land.Een team van TweeVandaag ging in de meest getroffen gebieden naar dorpen waar hulporganisaties nog nauwelijks zijn gesignaleerd.