Toen hij zijn huis kocht, leek er nog niets aan te hand. Maar toen Hans zijn vloer verving, bleek de grond met wel 12 centimeter verzakt. Sindsdien leeft hij in een bouwput. De oorzaak lijkt het baggeren te zijn van het kanaal waar zijn huis aan staat.