In de strijd om lagere medicijnprijzen is minister Bruins bereid ingrijpende maatregelen te nemen. Hij stelt voor om de periode waarop fabrikanten geneesmiddelen exclusief op de markt mogen brengen in te korten van 10 naar 5 jaar.

Minister Bruins voor Medische Zorg en Sport wil zijn voorstel volgende maand hoog op de agenda van de nieuwe Europese Commissie krijgen. "Er bestaat nu Europese regelgeving die farmaceuten 10 jaar lang het recht geeft middelen exclusief op de markt te brengen. Soms is dat te rechtvaardigen, maar heel vaak ook niet. Waarom moet een fabrikant 10 jaar lang een monopolie hebben, als er geen hoge investeringskosten zijn?"

Hoge prijzen en gebrek aan transparantie

Volgens de minister is de duur van de periode waarop fabrikanten de mogelijkheid hebben om geneesmiddelen exclusief op de markt te brengen op dit moment vaak totaal niet in verhouding met de kosten die farmaceuten hebben gemaakt om het medicijn te produceren. "Ik wil aan mijn Europese collega-ministers voorstellen deze termijn terug te brengen naar een redelijke termijn die in verhouding staat tot de investeringen die er in het middel zijn gedaan. Dan kom je bijvoorbeeld uit op 5 jaar."

De bewindsman ergert zich al langer over de hoge medicijnprijzen en het gebrek aan transparantie van de farmaceutische industrie hierover. "Er is een aantal fabrikanten dat echt waanzinnige prijzen vraagt voor hun medicijnen, maar hier vervolgens geen uitleg of onderbouwing voor geven. Ik roep die bedrijven dan ook op dit nu eens transparant te maken en aan te geven waarom de uitgaven van onderzoek voor een bepaald medicijn zo hoog zijn."

Lees ook

Patent breken door dwanglicentie

Daarnaast laat de minister op dit moment ook door een speciale commissie onderzoeken of hij in de toekomst andere fabrikanten het recht kan geven een middel na te laten maken, als een farmaceut weigert zijn prijs te matigen. In dat geval kan hij een dwanglicentie afgeven, waarbij dus feitelijk het patent van de fabrikant gebroken wordt.

"Het afgeven van een dwanglicentie is een verstrekkend middel, daarom laat ik nu onderzoeken wat de effecten daarvan kunnen zijn. Maar het feit dat dit op dit moment bestudeerd wordt, betekent dat ik zeker niet uitsluit dat dit in de toekomst wordt ingezet als drukmiddel om de prijzen van medicijnen naar beneden te krijgen."

Lees ook

Farmaceuten: huidig systeem functioneert adequaat

Directeur van de Vereniging van Innovatieve Geneesmiddelen Gerard Schouw is niet blij met de plannen van Bruins. "Ik vind dat de minister zich vooral aan de feiten moet houden. En een belangrijk feit is dat de prijzen van geneesmiddelen de afgelopen jaren gelijk zijn gebleven. Er is op dit moment dus helemaal geen financieel probleem."

Schouw vindt het daarom ook zeer onverstandig om te morrelen aan het aantal jaren waarop fabrikanten als enige leverancier een geneesmiddel op de markt mogen brengen. "Een uitgebreid onderzoek wees eerder deze maand uit dat de ontwikkelingskosten van een nieuw geneesmiddel ruim 2 miljard euro bedragen. De minister weet ook dat deze kosten moeten worden terugverdiend. Daarnaast stelde hetzelfde onderzoek ook dat het huidige patenten-systeem adequaat functioneert."

TV-reportage: minister Bruins wil patenten op dure medicijnen inkorten