Familieleden van verstandelijk gehandicapten in Baarn zijn boos vanwege de bouw van woonwijken op het beschermde instellingsterrein van Sherpa en Amerpoort. Zij zijn bang dat hun gehandicapte familielid gaat vereenzamen. Bovendien vrezen ze dat er 175 bewoners gedwongen moeten verhuizen naar de woonwijk.

De afgelopen jaren zijn er al honderden gehandicapten verhuisd om zo plaats te maken voor de gewone burgers die op dit prachtige perceel een mooi huis kunnen kopen.

Directie beweert dat het beter is voor de integratie van de verstandelijke gehandicapten. Als er steeds meer mensen op het instellingsterrein komen wonen, verrijkt dat het leven van de cliënten. Maar de familieleden hebben daar twijfels over.

Morgen beslist de gemeenteraad over de bouw.

Gehandicapten dreigen rust te verliezen?