Er zijn geen geheime afspraken gemaakt tussen het Koninklijk Huis en de Staat over een extra vergoeding vanwege de belastingaanslag op het koninklijke vermogen.

Op aanvraag van premier Rutte heeft een aantal historici onderzoek gedaan om te achterhalen wat er ruim veertig jaar geleden precies is afgesproken tussen het hof en het kabinet-De Jong over het inkomen van koningin Juliana en haar familie. De speciale commissie onder voorzitterschap van parlementair historicus Carla Van Baalen concludeert: "Van een geheime deal was geen sprake".

Volgens de commissie werd er onder Premier De Jong gewerkt aan een nieuwe regeling voor het Koninklijk huis. Dit mondde rond 1970 uit in een nieuw systeem voor de financiering van het koningshuis. De reden was dat het Koninklijk Huis financieel in zwaar weer zat. 
De commissie Van Baalen ging bijna een jaar geleden aan het werk na berichtgeving over geheime afspraken die zouden zijn gemaakt over financiële compensatie voor het staatshoofd.