De grond verzakt en het water kan niet meer wegstromen. Zoutwinning in Friesland is al jaren een heikel punt, met vandaag een nieuw hoofdstuk. Belangenverenigingen hebben een petitie aangeboden in Den Haag, omdat ze willen dat zoutproducent Frisia eerder stopt met winnen op het land.

De planning is nu dat Frisia vanaf 2021 zout mag winnen onder de Waddenzee en tot die tijd heeft het bedrijf een vergunning om zout onder land vandaan te halen. Maar de Friezen zijn dat zat. Kees en Loes Nieuweboer runnen een biologisch bedrijf in Pietersbierum en horen bij die Friezen. Hun grond verzakt en het water kan niet meer wegstromen door de zoutwinning. Ook Anna Martha van der Mei, statenlid van de Friese Nationale Partij, wil dat de zoutwinning onder land zo snel mogelijk stopt.

Volgens Durk van Tuinen, directeur van Frisia, wil het bedrijf wel stoppen met het winnen onder land, maar dan moet de vergunning voor de zoutwinning in de Waddenzee wel sneller rond komen.