In Tweevandaag het verhaal van een vrouw van wie het gezichtsvermogen plotseling snel achteruitging. Ze kwam terecht in een oogkliniek en kreeg een staaroperatie. Haar zicht verbeterde echter niet. Na een second opinion in een ander ziekenhuis bleek zij een tumor op de oogzenuw te hebben.

Zij verwijt de kliniek voor en na de operatie onvoldoende onderzoek te hebben gedaan. En vindt dat de kliniek zich onder haar verantwoordelijkheid uitdraait. Een verhaal over onmacht, frustratie, en de medische jungle waar je als patient in terecht kunt komen.

Fouten in oogkliniek Rijswijk