Topbestuurders in de financiële sector mogen in de toekomst nog maximaal 1 miljoen euro verdienen. Ook moeten verhogingen van topsalarissen voortaan in lijn zijn met de CAO-stijgingen voor medewerkers in de sector. Dat is de kern van een Beloningspact dat vakbond FNV wil sluiten met banken en verzekeraars, zo kondigt de bond aan in EenVandaag.

Met het pact reageert FNV op de maatschappelijke onrust over stijgende salarissen in de top van de financiële wereld. Bekendste voorbeeld is het plan van ING om topman Ralph Hamers een loonsverhoging te geven van 1 miljoen euro, waarmee hij 3 miljoen per jaar zou gaan verdienen. Na zware druk uit samenleving en de politiek besloot de bank van de loonsverhoging af te zien. Eerder deze week kwam ook zakenbank Van Lanschot in opspraak, vanwege plannen om de top 20 tot 25 procent meer te gaan betalen. 

Kijk & Lees:

De omstreden loonsverhoging bij ING was voor de Kamer aanleiding om naar nieuwe wettelijke mogelijkheden te zoeken om topsalarissen te beteugelen. Zo bereidt GroenLinks een wetsvoorstel voor dat de minister van Financiën de bevoegdheid geeft salarisverhogingen van belangrijke banken goed te keuren. Ook minister Wopke Hoekstra zelf denkt aan nieuwe maatregelen, zoals het terugvorderen van salaris als een bank of verzekeraar staatssteun krijgt. Verder bekijkt hij de mogelijkheden om financiële instellingen te verplichten meer verantwoording af te leggen over hoe salarissen tot stand komen.