Omdat het vandaag een examenvrije dag is, vandaag geen regulier eindexamenjournaal. Wel een compilatie van de eindexamenjournaals tot nu toe, een interview met LAKS-voorzitter Chiel Verhoeff en de uitslagen van onze Top-X-enquête. Ook vragen wij enkele examenkandidaten om hun reactie.

VMBO-leerlingen willen eindexamen doen op de computer

Van de vmbo-leerlingen die dit jaar eindexamen doen vindt 56 procent dat het mogelijk moet worden om je eindexamen op de computer op school te doen. vwo-leerlingen zijn een stuk minder enthousiast: van hen is slechts 35 procent hier voorstander van. De havo leerlingen zitten er tussenin met 42 procent. Dit blijkt uit een enquete van top-x, het jongerenpanel van TweeVandaag onder 2500 eindexamenkandidaten. Chiel van het LAKS (Landelijk Aktie Komitee Scholieren) geeft  in de uitzending van TweeVandaag een reactie op deze cijfers.

Opgaven sluiten niet aan bij belevingswereld

Verder blijkt uit de enquete dat 75 procent van de leerlingen het belangrijk vindt dat de eindexamenopgaven aansluiten bij hun belevingswereld, de zaken waar ze als jongeren in het dagelijks leven mee te maken hebben. In de praktijk valt dit nogal tegen, want slechts 34 procent vindt dat de opgaven ook daadwerkelijk bij hun belevingswereld aansluiten. Een havo-leerling schrijft: ‘wat heeft de moleculaire massa van atomen te maken met het dagelijks leven? Alsof ik later naar mijn fiets ga kijken en zal denken oh, dat is gemaakt van Fe(s) atomen, wow, wat fascinerend!’Wel vindt een grote meerderheid, 73 procent, dat het eindexamen goed aansluit bij de lesstof die ze gehad hebben. Op het vmbo ligt dit percentage het laagst, hier vindt maar 64% dat de lesstof goed aansluit, en zegt maar liefst 28% dat dit niet het geval is. ‘Bij natuurkunde kregen een vraag over een spuugbeest, niemand van onze klas snapte het’, zo meldt een eindexamenkandidaat van het vmbo.

Examens spreiden?

Over de vraag of de eindexamens verspreid over het jaar afgenomen moeten worden en niet in twee weken tijd zijn de leerlingen verdeeld. 45 procent is voorstander van spreiding over het jaar heen, 50 procent vindt dat niet nodig.

Meest gevreesde vakken

We vroegen de kandidaten ook van welke vakken zij het examen het meest vrezen.De top 5 van meest gevreesde vakken ziet er als volgt uit:1. economie2. Engels3. wiskunde A4. biologie5. natuurkundeOp het vwo is wiskunde A het meest gevreesde vak, en ook de vmbo leerlingen zien het meest op tegen wiskunde. Op de havo staat economie bovenaan de lijst van gevreesde vakken.En hebben de leerlingen veel last van stress in hun examentijd? 40 procent zegt van wel. En 13 procent doet er iets aan door kalmerende middelen te slikken. Dit zijn vooral homeopatische  en plantaardige middelen.

Slagen?

Tot slot vroegen we of de leerlingen denken dat ze hun examen gaan halen en wat ze erna gaan doen. De meerderheid 69 procent, is optimistisch en denkt dat ze het wel gaat redden. Een kleine 4 procent denkt van niet, en 27 procent weet het nog niet. Opvallend is dat maar liefst 95 procent na hun examens verder gaat studeren, en dat geldt voor alle schooltypen.

Volledige uitslag

De volledige uitslag kunt u vinden op de website van Top-X.

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat.