Sportschutters en wapenexperts maken zich grote zorgen over de opmars van zeer geavanceerde en extreem zware luchtdrukwapens in ons land. Om ongelukken te voorkomen moet er snel wettelijk toezicht komen, waarschuwen ze in EenVandaag. De steeds zwaardere persluchtdrukwapens hebben dezelfde kracht en hetzelfde effect als vuurwapens, maar vallen buiten het wettelijke toezicht op vuurwapens.

Alle luchtdrukwapens, ook de zwaarste, zijn nu voor iedereen boven de 18 vrij verkrijgbaar via internet, dumpzaken en wapenwinkels. Een legitimatiebewijs is voldoende. De wapens, die voor recreatieve sport en jacht worden gebruikt, vallen onder Categorie 4 van de Wapenwet waarvoor geen vergunning nodig is. Er is geen maximum gesteld aan de kracht waarmee geschoten mag worden en ook het kaliber is vrij.

„Gat in de wet"

De wetgeving rond deze categorie legale wapens voldoet volgens betrokkenen niet meer, nu de luchtdrukwapens in zeer korte tijd enorm in kracht zijn toegenomen. Zij verbazen zich erover dat er voor deze potentieel dodelijke wapens niks is geregeld, terwijl de wetgeving rond het legale bezit van vuurwapens sinds het drama in Alphen aan den Rijn zeer steng is geworden. In 2011 schoot Tristan van der V. zes mensen dood met vuurwapens waarvoor hij ten onrechte een vergunning had - ondanks zijn labiele geestestoestand. Vorige week maakte minister Opstelten bekend dat aanvragers van een vuurwapenvergunning een verplichte psychologische test moeten ondergaan. Voor luchtdrukwapens geldt al die regelgeving niet.

In EenVandaag doen verontruste sportschutters hun verhaal. „Iedereen kan zo’n dodelijk wapen kopen. Dat is de wet in Nederland. De wapens zijn net zo sterk als vuurwapens en daarmee mag je gewoon vrij in de achtertuin schieten. Als ik dan op internet lees dat het geregeld misgaat en er ongelukken gebeuren dan wil ik daar geen buurman van zijn”, waarschuwt een sportschutter die zelf met deze wapens schiet. Hij is geschrokken van de ontwikkeling van zware luchtdrukwapens en wil met meer toezicht de luchtdruksport beschermen en ernstige incidenten voorkomen. Onderzoeker en criminoloog Henk Ferwerda, die eerder onderzoek deed naar de wapenwetgeving na het drama in Alphen, reageert. Ook spraken we met Sjoerd Brandsma, voorzitter van de Verenigde Luchtschutters. 

Zwaarder dan politiepistool

Een gemiddeld persluchtdrukwapen heeft al gauw een kracht van 50 joule, waarmee tot op 100 meter nauwkeurig kan worden geschoten. In Amerika wordt met deze wapens groot wild afgeschoten. Inmiddels zijn er al wapens in omloop met een kracht tot 1000 joule, twee keer zo zwaar als het vuurwapen waarmee de politie is uitgerust. „Dit type wapen is niet bedoeld om op kaartjes te schieten. dit is bedoeld om zeer ernstig letsel bij mens of dier te veroorzaken”, zegt criminoloog Ferwerda. „Er zijn vele strenge regels voor vuurwapens. Dit is een lacune in de wetgeving waar we zo snel mogelijk iets op moeten bedenken.”

Het zwaarste luchtdrukwapen dat in Nederland gemaakt is, wordt ingezet tegen piraterij op koopvaardijschepen. Ook die wapens zijn gewoon te koop op de vrije markt. In de ons omringende landen zijn wel beperkingen aan de maximale kracht en de beschikbaarheid van deze wapens.

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.