De EU wil een einde maken aan de mannelijke overmacht in ons taalgebruik. Het personeel van het Europees Parlement in Straatsburg is te verstaan gegeven dat ze mannelijke woorden als 'mankind', 'manpower' of 'man-made' moeten vervangen voor genderneutrale benamingen.

Speciaal daarvoor is er een handboek geschreven: Gender-Neutral Language in The European Parliament'. In het boek, dat bedoeld is voor de vele vertalers in het parlement, is te lezen dat woorden als 'chairman' vervangen moeten worden voor 'chairperson'. 'Policeman', of 'policewoman', moet 'police officer' worden. 'Stewardess' mag ook niet meer, dat wordt 'flight attendant'.

'Woorden met 'man' moeten verdwijnen'

In de handleiding wordt duidelijk gemaakt dat genderneutraal taalgebruik of genderinclusieve taal meer is dan politieke correctheid.

De voorkant van het handboek 'Gender-Neutral Language'

Volgens de opstellers is al sinds de jaren 80 gestreden voor genderneutrale taal en zouden alle woorden waarin 'man' staat eigenlijk moeten verdwijnen. Daaronder vallen dus ook woorden als 'manpower', 'man-made', 'statesmen' en 'comittees of wise men'.