Vorig jaar stemde de Eerste Kamer nog meedogenloos tegen, wat het einde leek van het Elektronisch Patiëntendossier (EPD). Maar nu lijkt het er toch te gaan komen.

Dit keer niet op initiatief van de overheid, maar geïnitieerd door artsen en patienten zelf. En het is op vrijwillige basis. Deze week is een campagne gestart om het initiatief te promoten en patiënten te vragen toestemming te verlenen om hun gegevens te delen.

EenVandaag ging naar de Centrale Huisartsenpost in Nijmegen, waar patiëntengegevens al worden uitgewisseld.