Nu in verschillende landen in Europa de besmettelijke ziekte vogelgriep is aangetroffen, is uit voorzorg voor Nederlandse pluimveehouders een ophok- en afschermplicht ingesteld. In 2003 dook de vogelgriep op in Nederland. 

De besmettelijke ziekte dook op in Hongarije, Oostenrijk, Polen en buurland Duitsland. In Nederland zijn ook dode, wilde watervogels gevonden. Mogelijk stierven zij ook aan vogelgriep. Deze dieren worden verder onderzocht.

Er is sprake van een aanzienlijk verhoogd risico voor de pluimveesector op besmettingen. De ingestelde ophok- en afschermplicht moet voorkomen dat in Nederland bedrijven besmet raken. Ook wordt opgeroepen om extra hygiënemaatregelen te treffen. In 2014 werd voor het laatst een ophok- en afschermplicht ingesteld in Nederland.

In 2003 werd er nog geen onderscheid gemaakt tussen commercieel pluimvee en hobby-pluimvee. Dat is nu wel anders. In Radio EenVandaag een gesprek met Jinke Hesterman, in die tijd voorzitster van de Nederlandse Belangenvereniging voor Hobbydierhouders.