Kardinaal Simonis werd 50 jaar geleden tot priester gewijd. Hoe heeft hij de afgelopen 'halve eeuw' ervaren? EénVandaag gaat in gesprek met de bekendste vertegenwoordiger van de katholieke kerk in Nederland. Aan de hand van historische en actuele beelden gaat Simonis op thema's als gloablisering, de regelmatig terugkerende kritiek op zijn conservatieve opvattingen en zijn band met Rome.