Met enige regelmaat verschijnen berichten in de media over incidenten die zich voordoen in de opvanglocatie’s van asielzoekers. Vechtpartijen, bedreigingen, diefstallen. Maar hoe uitzonderlijk zijn deze incidenten?

Op plekken waar honderden, zo niet duizenden mensen zitten die het geweld in de landen van herkomst zijn ontvlucht en nog vol “zitten” van de doorstane ellende, zijn kleine en grote conflicten onderling niet echt verrassend. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) weet dat, en heeft mensen in dienst die als taak hebben spanningen te signaleren, tegen te gaan  en op te lossen. 

Toch gebeurt het nog regelmatig dat een conflict uit de hand loopt en de pers haalt. In de samenleving ontstaat zo de indruk dat vechtpartijen in de opvangcentra heel veel voorkomen. 

Een verkeerd beeld, zo stelt woordvoerder Jan-Willem Anholts van het COA. We bezoeken met hem de 1500 asielzoekers tellende lokatie in Budel-Cranendonck, laten ons rondleiden door gespecialiseerd personeel, praten met de lokale politie en gaan te rade bij de plaatselijke organisatie VN VluchtelingenWerk.