De commissie- Scheltema presenteerde vandaag het rapport over het faillissement van DSB. De voornaamste conclusie is dat De Nederlandsche Bank (DNB) DSB in 2005 geen bankvergunning had mogen geven.

Er waren toen ,,zodanige tekortkomingen in de leiding en de organisatie van DSB Bank dat het verlenen van een vergunning door DNB een te groot risico inhield''.

,,Aan de eisen die de wet in dit opzicht stelt was dan ook onvoldoende voldaan: DNB had op deze punten meer moeten verlangen'',

Te gast in de studio is Pieter Lakemen, voorzitter van de stichting Hypotheekleed.