Spermabanken moeten discriminerende eisen van zaaddonoren niet accepteren. Dat staat in het advies van het College voor de Rechten van de Mens. De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) had om het advies gevraagd.

Nu kan het nog voorkomen dat een zaaddonor weigert zijn sperma beschikbaar te stellen aan bijvoorbeeld een allochtone, lesbische of alleenstaande vrouw. We spreken hierover met gynaecoloog Annemiek Nap van het Rijnstate-ziekenhuis, één van de grootste spermabanken van Nederland.