Het is de strengste abortuswet van de VS: de wet die het in Alabama onmogelijk maakt om een abortus te doen. Advocaat en lobbyist Eric Johnston maakte er zijn levenswerk van.

In de abortuswet die in mei werd aangenomen wordt geen uitzondering gemaakt voor vrouwen die zijn verkracht of het slachtoffer zijn van incest. Johnston strijdt al jaren tegen abortus en boekt hierin succes.

Doel: abortus verbieden in de hele VS

In een kantoor vol wetboeken zit de man die de omstreden wet heeft geschreven. Eric Johnston werkt als advocaat en lobbyist en strijdt al bijna 3 decennia onafgebroken tegen abortus. "We zijn 29 jaar geleden begonnen met een poging abortus te reguleren en te verbieden. Dat ging niet alleen maar over dit wetsvoorstel, maar uiteindelijk hebben we toegewerkt naar het wetsvoorstel dat net is aangenomen."

Dat zijn wet in Alabama is aangenomen is een enorme overwinning. "Ik wil dat er een eind komt aan alle abortussen." Daarbij kijkt Johnston verder dan Alabama. Het doel is om abortus in de hele Verenigde Staten te verbieden.

Lees ook

'Een ongeboren kind is een persoon'

Met zijn wet heeft Johnson er mede voor gezorgd dat de discussie over abortus weer helemaal terug is. In 1973 werd door het Hooggerechtshof besloten dat het recht op abortus besloten lag in het grondwettelijke recht op privacy. Johnston is het tot op de dag van vandaag niet eens met dat besluit.

Voor Johnston staat het namelijk buiten kijf dat het recht op leven zwaarder weegt dan het recht op privacy. "Een ongeboren kind is een persoon, net zoals jij een persoon bent en ik het ook niet leuk zou vinden om jou te zien sterven." De beslissing van het Hooggerechtshof in 1973 vindt hij om die reden niet wetenschappelijk gefundeerd en dus ook niet wettelijk. "Ik geloof dat het ongeboren kind een persoon is en dat er met abortus onschuldige levens worden genomen."

Johnston in zijn kantoor in Alabama
Bron: EenVandaag
Johnston in zijn kantoor in Alabama

Geen uitzondering voor slachtoffers van verkrachting of incest

In de nieuwe wet zijn slechts twee uitzonderingen opgenomen. Enkel als de moeder in acuut levensgevaar is of er sprake is van suïcidaliteit kan er worden besloten een abortus te plegen.

Dit moet beoordeeld worden door een ervaren arts. Wat de nieuwe wet extra controversieel maakt is dat het slachtoffer van verkrachting of incest de zwangerschap te allen tijde uit moet dragen.

Sympathie voor vrouwen in die situatie

Johnston is van mening dat het leven van een ongeboren vrucht niet genomen zou mogen worden omdat iemand anders een misdaad heeft begaan tegen de moeder. "Als het Hooggerechtshof het ermee eens is dat een ongeboren kind een persoon is, dan zou je het moeten beschermen. Net als jij en ik."

De lobbyist zegt dit een emotionele kwestie te vinden en te sympathiseren met vrouwen die in deze situatie terechtkomen. Toch ziet hij geen reden om een uitzondering voor hen te maken. "We moeten die vrouw daarbij helpen, of abortus legaal is of niet. De vrouw heeft daar hulp bij nodig. Maar als je alleen in dat geval een uitzondering maakt en dus zegt dat het in die situatie ineens níét om een levend wezen gaat, dan haal je je eigen wetsvoorstel onderuit."

Lees ook

Strijd met de grondwet

De wet in Alabama is aangenomen, maar nog niet in werking getreden. Er zijn meteen rechtszaken gestart om de wet weer van tafel te krijgen. En dat is gek genoeg precies waar Eric Johnston op hoopte toen hij zijn wet schreef.

Op dit moment is zijn strenge anti-abortuswet nog in strijd met de grondwet. Om de wet uit te kunnen voeren moet dat veranderen en daarvoor is het Hooggerechtshof nodig. Johnston is er niet bang voor dat zijn wet toch weer wordt bestreden. "We hebben de wet aangenomen en ik ben er blij mee omdat het zo rechtdoorzee is. Het maakt van abortus een misdrijf en het zegt dat het kind een persoon is in de juridische betekenis."