Politie en krijgsmacht kregen in 2018 voor miljoenen euro's aan boetes opgelegd door het UWV. Ze gingen volgens de uitkeringsinstantie niet goed om met zieke werknemers en zetten zich onvoldoende in om ze weer aan het werk te krijgen.

Zowel politie als defensie zijn jaarlijks miljoenen kwijt aan loonsancties, een soort boete die bedrijven en organisaties opgelegd krijgen als ze zich onvoldoende inzetten voor zieke werknemers. Gevolg is dat iemand die langer dan 2 jaar ziek is door de organisatie zelf moet worden doorbetaald, in plaats van door het UWV.

info

Wat zijn loonsancties?

Het UWV legt zowel administratieve als inhoudelijke loonsancties op. Een administratieve sanctie volgt als de organisatie de administratie niet op orde heeft, een inhoudelijke loonsanctie volgt als het UWV oordeelt dat de werkgever in twee jaar tijd onvoldoende heeft gedaan om de zieke werknemer weer aan het werk te krijgen. Defensie en politie kregen zowel inhoudelijke als administratieve loonsancties.

Meer loonsancties politie, gemiddelde duur korter

Bij de politie nam het aantal mensen waarvoor ze een loonsanctie kregen opgelegd flink toe. In 2017 werd voor 174 personen een loonsanctie opgelegd, in 2018 waren dat er 197, een toename van 13 procent. Daar staat tegenover dat de duur van de loonsancties bijna halveerde.

De politie laat weten hard te werken aan vermindering van het aantal loonsancties. Daarbij wordt actief ingezet op het afronden van langlopende verzuimdossiers. Ook worden medewerkers bewuster gemaakt van hun eigen verantwoordelijkheid bij re-integratie.

Zieke werknemers bij eenheid gehouden

Defensie zegt dat de belangrijkste tekortkomingen ontstaan doordat commandanten zieke werknemers vaak te lang bij de eenheid houden. Ze zijn er volgens de krijgsmacht van overtuigd dat zij zelf het beste hun zieke werknemers kunnen begeleiden. Gevolg is wel dat de termijn van het UWV vaak wordt overschreden.

Lees ook

De situatie bij defensie is wel verbeterd ten opzichte van 2017. Defensie kreeg toen 3,3 miljoen euro aan loonsanctie opgelegd, tegen 2 miljoen euro in 2018. Toch is de kans is groot dat dit bedrag weer op gaat lopen.Defensie geeft aan het re-integratiebeleid aan te scherpen en de administratie verder te verbeteren. Hierdoor verwacht defensie dat er komend jaar tijdelijk meer onvolkomenheden aan het licht komen.

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.