Meer mensen aan het werk. Dat was het doel van de Participatiewet die op 1 januari 2015 inging. Maar wie je het ook vraagt, iedereen is het erover eens: de wet deugt niet. Hoe kan het anders? De Tweede Kamer debatteert er binnenkort over.