Vandaag is onze Optimist Hidde Boersma, ecomodernist en moleculair bioloog. Boersma neemt ons mee naar de stad, waar volgens hem de oplossing ligt voor veel, zo niet álle problemen. "Ik ben ervan overtuigd dat de mens slim genoeg is om alle problemen op te lossen of het nu gaat om milieuproblemen of om menselijke problemen."

Omarm de urbanisatie

In EenVandaag roept hij iedereen op naar de stad te verhuizen. “We willen een groene en welvarende planeet. Dat kan alleen als we onze activiteiten samenballen, om zo ruimte vrij te maken voor de natuur. We moeten niet terug naar de natuur, maar er vanaf, om de natuur vrij te laten.” Dus, zegt Boersma, omarm de urbanisatie. “Steden nemen op dit moment drie procent van het aardoppervlak in, maar herbergen de helft van de wereldbevolking. 3,5 miljard mensen op een fractie van de planeet. Laten we allemaal naar de stad verhuizen."

Duurzaamheid van steden

Boersma ziet steden als bakens van duurzaamheid. "Het autogebruik ligt lager dan op het platteland want er is goed openbaar vervoer en de afstanden zijn kleiner. Het energiegebruik per capita is er lager, steden houden namelijk warmte vast doordat de huizen dicht op elkaar staan. Ook zijn er minder materialen nodig, minder kabels, minder asfalt, want alles is dichterbij elkaar.” 

“De stad is bovendien de plek waar oplossingen worden gevonden, ook op het gebied van duurzaamheid. Steden blijken broeinesten van innovaties: een verdubbeling van de bevolking levert meer dan een verdubbeling op van het aantal patenten. Of het nu om elektrische auto’s, medicijnen tegen kanker of duurzamere led-verlichting gaat, het is de stad waar de belangrijkste ontwikkelingen plaatsvinden."   

Tropicana

Boersma neemt ons mee naar zo’n broeinest in Rotterdam: Blue City in het oude zwemparadijs Tropicana, waar het bruist en bubbelt van nieuwe ideeën om de wereld te verbeteren. Daar spreekt hij met uitvindster Ermi van Oers van de Living Light, een lamp die brandt op levende energie.

Ook roept Boersma op anders te kijken naar genetische modificatie. “Met nieuwe technieken als genetische modificatie, kunnen we in de toekomst nog veel meer doen met minder. Het helpt de armste boeren uit de armoede, en verlaagt het gebruik van bestrijdingsmiddelen.” 

 

SPEECH HIDDE BOERSMA voor De Optimist 1V

Ik ben ervan overtuigd dat wij als mensen slim genoeg zijn om alle problemen van de wereld op te lossen. Of het nu gaat om menselijke problemen of om milieuproblemen. Als ik naar de toekomst kijk dan zie ik een groene welvarende planeet voor me. Maar dat kan alleen als wij onze activiteiten samenballen. Als wij zoveel mogelijk doen op zo weinig mogelijke ruimte. Pas dan komt er ruimte vrij voor de natuur. We moeten niet terug naar de natuur, maar we moeten ons ervan loskoppelen. 

 

En daarom ben ik voor intensieve landbouw. Juist omdat ik van de natuur houd. We moeten meer doen op minder land en dat kan alleen maar met intensieve landbouw. In 1960 konden er net iets meer dan 2 mensen eten van 1 ha landbouwgrond. Nu zijn dat er 5. En dat moeten er nog veel meer worden want zo komt er ruimte vrij voor de natuur.  Alleen zo kunnen we de amazone redden en tegelijkertijd 10 miljard mensen voeden (in 2050).

 

En met nieuwe technieken als genetische modificatie, kunnen we in de toekomst nog veel meer doen met minder.  Met genetische modificatie maken we zaden sterker en ze beter bestand tegen ziektes. Daardoor hoeven we minder te spuiten en geven we boeren meer oogstzekerheid. Vooral in ontwikkelingslanden. 

 

We moeten niet alleen intensief ons voedsel maken, we moeten ook intensief gaan wonen. Wekelijks trekken er 1,2/3 miljoen mensen naar de stad (ergens in de wereld). … elke week.. En dat is een goede ontwikkeling. Want steden nemen maar 3% van het aardoppervlak in maar herbergen tegelijkertijd de helft van de wereldbevolking. 3,5 miljard mensen wonen op een fractie van de planeet. Laten we allemaal naar de stad gaan verhuizen. 

 

Steden zijn bovendien bakens van duurzaamheid. Zo is bijvoorbeeld het autogebruik lager dan op het platteland. Want alle afstanden zijn kleiner en je hebt ook nog eens goed openbaar vervoer. Ook het energieverbuik is lager. Want huizen staan dicht op elkaar en houden de energie/warmte goed vast. En – als laatste – je hebt minder materialen nodig: minder kabels, minder waterleidings-leidingen want alles is dichtbij elkaar. In alles is de stad duurzamer dan het platteland. 

 

En minstens zo belangrijk: in steden krijgen vrouwen minder kinderen. Vooral in ontwikkelingslanden. Neem bijvoorbeeld de hoofdstad van Ethiopie, Addes-Abeba. Daar krijgen vrouwen gemiddeld maar 1,6 kind per vrouw. Dat is minder dan in Nederland. Op het platteland is dat wel vaak 4 of 5. En op die manier helpen steden dus de bevolkingsgroei te temperen. Leve de stad, leve de vooruitgang!