ExxonMobil blijkt al 40 jaar te weten dat de aarde opwarmt door de verbranding van fossiele brandstoffen. Het verbaast energie-expert René Peters niet, en het laat volgens hem de macht van oliebedrijven zien: "We zijn nog steeds erg afhankelijk van olie."