De stad groeit. Het is vechten om een huis of een plekje op je favoriete school in de grote steden, terwijl het in plattelandsgemeenten steeds stiller wordt. De ‘stadsen’ en de ‘provincialen’ hebben ook allerlei vooroordelen over elkaar, maar is er sprake van een kloof? Maakt het uit of je in de stad of in de buitengebieden woont als bijvoorbeeld je huis verzakt zonder dat je daar zelf iets aan kon doen?

Hoe vaak hebben we het niet gehoord: als Groningers zich beklagen over de afhandeling van de schade door de aardbevingen verzuchten ze vaak: 'Als dit in de randstad was gebeurd, dan was heel anders gelopen.’

Er gebeurde een keer iets dergelijks in Amsterdam. In 2008 verzakten een aantal woningen aan de Vijzelgracht door de aanleg van de Noord-Zuidlijn. 

Zijn er nu daadwerkelijk verschillen in de manier waarop de schade is afgehandeld? In de provincie Groningen denkt men van wel. Al jaren kampen Pieter Stapel en Hiltje Zwartberg met de schade aan hun huizen in Oost-Groningen.

Stapel, geboren in Amsterdam, heeft zijn droom: een cultuurcentrum in zijn kerkje in Woldendorp na 3 jaar strijd met pijn in het hart verkocht aan de NAM. Zwartberg is nog steeds in een juridische strijd verwikkeld om erkenning van de schade aan zijn huis. De bewoners van de verzakte panden aan de Amsterdamse Vijzelgracht hebben hun zaak inmiddels kunnen afsluiten.

De gemeente ontkende in eerste instantie aansprakelijkheid. De bewoners en buurtgenoten organiseerden zich in een stichting en initieerden allerlei oplossingen. Uiteindelijk kocht de gemeente de panden op en zijn de bewoners gecompenseerd. Hoewel de schadezaken in Groningen en aan de Vijzelgracht verschillende grootheden zijn, verschilt de aanpak. Volgens de Groningers zijn de stedelingen mondelinge en assertiever.

Dan het grotere plaatje. De steden gaan de komende jaren groeien: tot 2030 komen er in de grote en middelgrote steden 700 000 inwoners bij. De plattelandsgemeenten, en zeker die aan de randen van het land zullen blijven krimpen.

Daarnaast is ook te zien dat het opleidingsniveau verschilt. In de steden is het gemiddelde opleidingsniveau veel hoger dan in landelijke gemeenten. Dat verschil gaat volgens hoofddemograaf Jan Latten van het CBS ook toenemen, omdat de concentratie VWO-scholieren in de grote steden nu ook heel hoog is.

En het platteland vergrijst meer en sneller dan de stad. In 2030 is 17 procent van de stadsbewoners boven de 65 jaar. Op het platteland is dat dan 26 procent.

Een kloof? Verschillen zijn er zeker, en die nemen met de groei van de steden en de krimp en de terugloop van voorzieningen op het platteland alleen maar toe. 


Serie 'De Kloof'

Als we naar de discussies kijken in opmaat naar de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart, lijkt het alsof Nederland is verdeeld in allerlei eilanden.

Er wordt gesproken van tweedelingen zoals die tussen lager- en hoger opgeleiden. EenVandaag besloot uit te zoeken: bestaan deze kloven daadwerkelijk? Zo ja, langs welke scheidslijnen tekenen ze zich af? Wordt die kloof ook zo ervaren? En is het erg eigenlijk, als er een kloof is?

De volgende vijf thema’s komen uitgebreid aan bod: de tweedeling tussen jong en oud, allochtoon en autochtoon, flexwerkers en werknemers met een vast contract, stedelingen en plattelandsbewoners en lager- en hoger opgeleiden.