Anders Breivik, de schutter die mogelijk meer dan 90 mensen doodschoot op het eiland Utoya en vermoedelijk ook de aanslag op de Noorse regeringsgebouwen pleegde was frequent bezoeker en poster op het forum Document.no. De webmasters van deze site hebben zijn posts gebundeld en online geplaatst. De volgende posts worden aan Anders Behring Breivik toegedicht:

Uit formumposts van Breivik vallen twee zaken in het bijzonder op. Zaken die wat Breivik betreft onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden: De aanwezigheid van moslims in Europa en politiek links die deze opkomst zou faciliteren.

Deze gedachte is niet nieuw, wat terug is te zien aan de intellectuele bronnen waar Breivik zich van bedient. Het boek Eurabia van de Zwitserse Bat Ye'or figureert veelvuldig in zijn teksten, maar ook de rechtse denker Daniel Pipes en de website Atlasshrugs van Pam Geller worden ingezet om zijn theorie te staven.

Die theorie luidt grofweg als volgt: De 'cultuurmarxisten' (Breivik's woordgebruik voor sociaal democraten en multiculturalisten, JB) hebben de samenleving uitgeleverd aan de islam. Dit wordt ondersteund door de linkse media die weigert uitwassen van de islam te melden (rellen in Parijs, Zweden etc. JB) Alleen 'cultureel conservatieven' die de Weense School (verzet tegen multiculturalisme en de islamisering, JB) aanhangen kunnen zich hier met succes tegen te weer stellen.

In deze context valt ook de naam van PVV-voorman Geert Wilders, als voorbeeld voor het opzetten van een succesvolle ‘cultureel conservatieve’ partij “.. dit verklaart waarom de moderne cultuur conservatieve beweging / partijen die de Weense School gebruiken succesvol zijn, zoals: de Vooruitgangspartij, Geert Wilders en vele anderen.

Voor de duidelijkheid: het lijkt me voor Geert Wilders afschuwelijk, om door iemand die een dergelijke daad gepleegd heeft te worden genoemd.

Een telkens terugkerend punt is wat Breivik zag als de indoctrinatie door links. In een, gezien de gebeurtenissen op Utoya, ijzingwekkend citaat: “Ik ben er zeker van dat sommigen van hen daadwerkelijk hun eigen kinderen geofferd hadden, alleen maar om eer te bewijzen aan deze zieke marxistische theorie. (..) Het positieve voor ons, de culturele conservatieven, is dat we om de eerste tot de laatste kinderen te beschermen, we verhuizen naar veilige gebieden waar zij binnen de kinderopvang niet hoeven te leven in dhimmitude (onderwerping aan de islam, JB)

Het zijn vaak de kinderen van de grenzeloze naïeve en marxistische kinderen die eindigen als slachtoffer. De ironie hier is dat degenen die overleven met hun psyche intact eindigen als speciale culturele conservatieven (..) tot grote frustratie voor hun cultuurmarxistische of humanistische ouders?)”

En: “Het is vreemd waarom ze nooit leren van historische voorbeelden? Cultuurmarxisten hebben veel gemeen met moslims, maar op het einde van de dag de zaak zijn ze in de ogen van de Ummah (de moslimgemeenschap, JB) godhatende en homo-loving ongelovigen, die onverenigbaar zijn met de islam.”

Opvallend is ook dat Breivik een wereldregering onder de vlag van de VN ziet opdoemen, een gedachte die onder extreem-rechtse Amerikanen opgeld doet: . “Europese cultuurmarxisten zijn bezig met het creëren van een marxistische utopie, een wereld zonder grenzen, geregeerd door de VN..”

De protestantse kerk, waar hij deel van uitmaakt, moet ook radicaal veranderen: “Zelf, toen ik 15 was, ben ik uit vrije wil protestants gedoopt. Maar de huidige protestantse kerk is een grap. Priesters in jeans die marsen lopen voor Palestina en kerken die er uitzien als de minimalistische winkelcentra. Ik ben een voorstander van een indirecte collectieve bekering van de protestantse kerk terug naar de katholieke.”

Maar de grootste vijand is volgens Breivik de islam zelf:

Het probleem is dat het vaak niet helpt als ongeveer 80% van de moslims de zogenaamde "gematigden" zijn, dwz dat ze de Koran negeren. (..) Wat is het percentage Taliban op de bevolking van Pakistan? 1%, 3%, 5%? En hoeveel chaos is er vandaag?

In elke samenleving waar de islam bestaat, zal er een bepaald percentage zijn van moslims die daadwerkelijk de traditionele interpretaties van de Koran volgen. En dan hebben we de relatie tussen de conservatieve moslims en de zogenaamde "gematigde moslims". Er zijn ook gematigde nazi's, die geen voorstanders zijn van vergassing van joden en (vrijmetsel) Kamers. Maar ze zijn nog steeds nazi's (..) Kunnen we de gematigde nazi's accepteren zolang ze zich distantiëren van de vergassing van joden en Kamers? (..)Voor mij is het heel hypocriet om moslims, nazi's en marxisten verschillen te behandelen. Ze zijn allemaal aanhangers van haat-ideologieën. Niet alle moslims, nazi's en marxisten zijn conservatief, de meeste zijn gematigd. Maar doet het er toe? (..) Een gematigde moslim kan, nadat hij geweigerd is bij een nachtclub, conservatief worden, etc.”

In Israël ziet hij een slachtoffer van zowel de islam als de ‘cultuurmarxisten’ en verdient om die reden bijval: “Veel cultuurmarxisten zien Israël als een "racistische" Staat. Culturele conservatieven zijn het hiermee niet eens. Ze denken dat het conflict gebaseerd is op het islamitisch imperialisme, dat de islam een politieke ideologie is en niet een ras. Culturele conservatieven geloven dat Israël recht heeft op bescherming tegen de Jihad. Cultuurmarxisten weigeren in te zien dat de politieke doctrine van de islam relevant is. Zij kunnen dit nooit toegeven omdat zij geloven dat (het conflict) in de eerste plaats een racistische oorlog is. Dat Israeli’s een hekel hebben aan Arabieren (ras). (..) Ze kunnen deze belangrijke islamitische concepten niet herkennen. Want als zij dit doen erodeert het primaire argument dat Israel een ‘racistische staat’ is en dat dit een rassenoorlog (Israeli’s vs Arabieren) is en niet een verdediging tegen Jihad (Kafr vs Ummah)”.

Breivik zoekt de oplossing in het ‘wakker schudden’ van mensen. Of hij met ‘politiek activisme’ ook het plegen van aanslagen bedoelt is vanuit deze context niet duidelijk, maar het geeft te denken.

"Het multiculturalisme kan alleen gestopt worden door de verdere consolidatie van de culturele conservatieven en de verantwoordingsplicht van individuen als frontideologie. We moeten ons meer richten op feedbackopties en de leerstellingen verdedigen. Een verdere consolidatie van de culturele conservatieven is de oplossing. We moeten wakker worden en helpen mensen meer bij te dragen door middel van politiek activisme.(Tegen specifieke doelen)

Uiteindelijk zullen we de keus moeten maken tussen nationalisme of internationalisme."

Anders Breivik maakte niet alleen de keus tussen nationalisme en internationalisme, maar die tussen politiek activisme en terreur. Breivik koos voor terreur, met verschrikkelijke gevolgen.

Een Engelse vertaling van de forumposts vindt u hier. De oorspronkelijke Noorse versie staat hier.

UPDATE: Breivik heeft z'n politieke gedachtengoed vervat in een ruim 1500 tellend pamflet, waarin ook tot in detail z'n voorbereiding op de aanslagen staat beschreven.