Christiaan Huygens, Hendrik Lorentz. Stuk voor stuk grote Bètawetenschappers. Toch ontbreken ze in de canon van de Nederlandse geschiedenis. Een groep prominente wetenschappers vraagt nu meer aandacht voor Nederlandse natuurwetenschappers uit het verleden. Hun antwoord: De Bèta-canon.

Na het verschijnen van de historische Nederlandse Canon van de commissie- Van Oostrom, kwamen er meteen kritische geluiden uit de natuurwetenschappelijke hoek. Bètawetenschappers merkten dat veel van hun helden helemaal ontbraken. Robbert Dijkgraaf, Ronald Plassterk, Louise Fresco en anderen werken aan de speciale Bèta-canon. Het gaat om feiten, personen en objecten die de natuurwetenschappelijke visie op de werkelijkheid hebben bepaald of nog bepalen. De bèta-canon verschijnt vanaf januari wekelijks in de wetenschapsbijlage Kennis van de Volkskrant. De canon staat ook in een wiki op de website van de krant, zodat iedereen de inhoud ervan kan veranderen.