Twee jaar geleden trad het kabinet Rutte 2 aan. Het kabinet van VVD en PvdA, in elkaar getimmerd door VVD-leider Mark Rutte en PvdA-leider Diederik Samsom.  

Een kabinet dat kon rekenen op een flinke meerderheid in de Tweede Kamer, maar niet in de Eerste Kamer. 

C3 partijen

Om te voorkomen dat alle kabinetsplannen zouden sneuvelen in de Eerste Kamer, wordt sinds een jaar nauw samen gewerkt met drie andere partij: D66, ChristenUnie en de SGP. De zogenoemde C3 partijen.

In EenVandaag maken we vanavond de balans op. Ligt het kabinet op koers? Welke partij heeft het meest binnengehaald? En hoe kijkt de achterban naar de resultaten van hun partij?

In EenVandaag vanavond reacties van Halbe Zijlstra (VVD), Diederik Samsom (PvdA), Alexander Pechtold (D66), Emile Roemer (SP), Arie Slob (ChristenUnie)  en Geert Wilders (PVV).