De Commissie Ruys, die morgen haar onderzoeksrapport overhandigt aan minister Blok, concludeert dat er geen bewijs is gevonden dat oud-korpschef Gerard Bouman de belangrijkste beslissingen van de centrale ondernemingsraad van de Nationale Politie (COR) heeft beïnvloed door ruimhartige verstrekking van faciliteiten aan COR voorzitter Frank Giltay of door de wijze waarop Bouman omging met de uitgaven van de COR. Er is dus geen hard bewijs voor “ gekochte besluitvorming “. Dat melden bronnen rondom het rapport aan Eenvandaag.

De commissie deed onderzoek naar het exorbitante uitgavenpatroon van de COR en zijn voorzitter Frank Giltay. Die laatste spendeerde tienduizenden euro’s aan dubieuze externe inhuur, COR feestjes inclusief overnachtingen met partners in het Amstelhotel en creditcardopnames, die veel vraagtekens oproepen. De commissie velt een hard oordeel over zowel COR voorzitter Frank Giltay als de recent overleden oud-korpschef Gerard Bouman.

De commissie stelt dat Giltay op zijn minst onzorgvuldig is omgegaan met publiek geld. Hij heeft zich daarvoor onvoldoende verantwoord. Maar de commissie veroordeelt ook het handelen van wijlen korpschef Bouman. Hij heeft onprofessioneel en ongepast gehandeld. Bijvoorbeeld door Giltay een persoonlijke lening te verschaffen van 4000 euro. Ook heeft hij Frank Giltay op het einde van zijn carrière een salarisverhoging toegekend die volgens de commissie niet had mogen plaatsvinden.

De commissie zegt dat bij de totstandkoming van de Nationale Politie in 2013 zowel minister als parlement hebben gezorgd voor grote financiële druk en tijdsdruk. Er moest vooral worden bezuinigd en de invoering moest in een hoog tempo. Financieel beheer en controle had geen prioriteit. Zo is het budget van de COR sinds 2012 steeds overschreden, aldus de commissie. Bouman en de voormalige directeur Korpsstaf hebben onvoldoende krachtig opgetreden tegen de overschrijdingen, zij hebben geen adequaat toezicht uitgeoefend op de uitgaven van de COR en er is onzorgvuldig omgesprongen met publiek geld, concludeert de Commissie. En tijdsdruk is daarvoor geen legitiem excuus, aldus de commissie. 

Bouman heeft ook een geringe mate van betrokkenheid getoond bij het maken van een adequaat systeem van beheersingsmaatregelen (inclusief toezicht).  Ook heeft hij het herhaaldelijk niet nakomen van afspraken van Giltay en de COR toegestaan en op zijn beloop gelaten.

Morgen om 12:00 uur overhandigt de commissie het onderzoeksrapport aan Minister Stef Blok van Veiligheid en Justitie.

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.