Vandaag begint de Club van Rome aan een tweedaagse openbare conferentie waarbij de invloedrijke deelnemers zich gaan buigen over de milieuvraagstukken. Wouter van Dieren die de stichting dit jaar naar Amsterdam heeft gehaald vertelt meer over de conferentie.

Het is de eerste keer dat de Club van Rome in Nederland vergadert. Hoofdspreker is Michael Gorbatsjov, de ex-president van de voormalige Sovjet-Unie. Andere prominente gasten zijn koningin Beatrix, oud-premier Ruud Lubbers en minister Jacqueline Cramer.

Het doel van deze vergadering is het opstellen van de declaratie die de regeringsleiders tijdens de Klimaattop in Kopenhagen moet overtuigen om meer te investeren in de duurzame economie. Het verslag wordt aan het einde van de conferentie gepresenteerd.

Wouter van Dieren de directeur van het Instituut voor Milieu- en Systeemanalyse (IMSA) en lid van de Club van Rome is al jaren betrokken bij de wereldwijde milieuactiviteiten. Deze week houdt hij zich bezig met de organisatie van de Club van Rome. Vanavond een portret.

Over de Club van Rome

De Club van Rome is in 1968 opgericht en houdt zich bezig met milieuvraagstukken. Aan de club zijn wetenschappers, economen, politici en zakenmensen verbonden. Ieder jaar komen de leden bijeen om te praten over vraagstukken van wereldformaat, zoals de vervuiling van het milieu, de uitputting van natuurlijke hulpbronnen en de groei van de wereldbevolking.

De Club van Rome kreeg in 1972 bekendheid met het rapport Grenzen aan de Groei. Daarin werd eigenlijk voor het eerst gewaarschuwd tegen de ongebreidelde groei van de wereldbevolking en de productie met alle gevolgen voor het milieu van dien.

Club van Rome in Amsterdam