Het ministerie van Defensie lijkt tóch een verjaringstermijn te hanteren voor oud-defensiepersoneel dat ziek werd door het gebruik van wapenreinigingsolie, PX10. Dat blijkt uit een brief van de hoogste ambtenaar van dat ministerie, die in handen is van EenVandaag.

Het is een klap in het gezicht van duizenden slachtoffers die jarenlang onbeschermd werkten met het kankerverwekkende PX10 en het staat haaks op wat minister Hennis (Defensie) eerder dit jaar verklaarde.

Lees hier de Kamervragen van Jasper van Dijk aan minister Hennis over wel of niet verjaring claims:

Dit is in tegenspraak met de verklaring die minister van Defensie Hennis begin dit jaar gaf na vragen van SP-kamerlid Jasper van Dijk:

'Voorzover ik weet heeft er door Defensie geen afwijzing plaatsgevonden met een beroep op verjaring. Ik zou dat ook slecht vinden. Ik ben bereid om dit zeker te stellen en u daarover nader te informeren. Daarvoor is dit te gevoelig. Het probleem is ook dat de arbeidsomstandigheden van toen door de bril van nu worden beoordeeld. Wij hebben daar eerder met elkaar over gesproken toen het ging om chroom-6. Soms is dat lastig, omdat je steeds kijkt naar wat de normering toen was terwijl je onvermijdelijk de bril van nu op hebt. Ik vind verjaring hier geen goed fenomeen. Ik ben er geen voorstander van om zaken op basis van verjaring af te wijzen. Ik moet dit nog even nagaan, want ik heb niet alle claims in mijn hoofd.'

EenVandaag spreekt met een gedupeerde oud-militair die ziek is geworden van PX-10 en wiens claim is afgewezen in verband met verjaring. Verder een gesprek met SP-kamerlid Jasper van Dijk en met Anne-Marie Snels van militaire vakbond AFMP. In Radio EenVandaag schuift journalist Jan Born aan.

Wiki PX10

update
clock 06-12-2016 16:14

Reactie Defensie

Het ministerie van Defensie verklaart in een reactie: 'Defensie hecht er waarde aan dat elke claim zorgvuldig wordt bekeken. Daar hebben de oud-medewerkers van Defensie recht op. In het PX-10 dossier heeft Defensie als uitgangspunt om zich niet te beroepen op verjaring. Het blijft echter maatwerk. Daarom kan per geval worden bezien of het inroepen van de verjaring te rechtvaardigen is. Dit is overigens nog nooit voorgekomen.'

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.