CDA-kiezers willen dat die onderhandelingen over een nieuw kabinet vooral doorgaan. Tweederde vindt dat Maxime Verhagen de ruimte moet krijgen om de besprekingen met VVD en PVV af te ronden. Dit blijkt uit een vandaag gehouden onderzoek van EenVandaag onder 1200 mensen die bij de Tweede Kamerverkiezingen in juni op het CDA hebben gestemd.

Van de ondervraagden zegt 15 procent niet langer op het CDA te zullen stemmen en 15 procent weet het nog niet. De weglopers geven als belangrijkste reden de huidige onenigheid binnen de partij en veel minder de samenwerking met de PVV.

Het vertouwen in Maxime Verhagen is groot (80 procent). Zelfs als deze onderhandelingen mislukken, mag hij van de CDA-kiezers gewoon fractieleider blijven.

Eenderde van de achterban wil dat het CDA zich terug trekt uit de onderhandelingen.

Over het onderzoek

Aan het onderzoek deden 1200 CDA-stemmers mee die ook lid zijn van het EenVandaag Opiniepanel. Het onderzoek is uitgevoerd op 1 september 2010. Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 40.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur. Panelleden krijgen ongeveer een keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 60 tot 70 procent van de panelleden.

Discussieer mee over dit onderwerp in het forum

CDA –stemmers willen doorgaan

Download